ஐரோப்பாவின் நேர வலயங்கள்

ஐரோப்பாவில் நான்கு முதன்மையான நேர வலயங்களும் அவற்றின் கோடைகால நேரவலயங்களும் வழக்கிலுள்ளன. மேலதிக விபரங்களுக்கு படத்திலுள்ள நேர வலயங்களைப் பார்க்கவும்.

ஐரோப்பாவின் நேர வலயங்கள்:
வெளிர் நீலம் மேற்கு ஐரோப்பிய நேரம் (ஒ.ச.நே ± 00:00)
நீலம் மேற்கு ஐரோப்பிய நேரம் (ஒ.ச.நே ± 00:00)
மேற்கு ஐரோப்பிய கோடைகால நேரம் (ஒ.ச.நே + 01:00)
இளஞ்சிவப்பு மத்திய ஐரோப்பிய நேரம் (ஒ.ச.நே + 01:00)
சிவப்பு மத்திய ஐரோப்பிய நேரம் (ஒ.ச.நே + 01:00)
மத்திய ஐரோப்பிய கோடைகால நேரம் (ஒ.ச.நே + 02:00)
மஞ்சள் கலினின்கிராட் நேரம் (ஒ.ச.நே + 02:00)
செம்மஞ்சள் கிழக்கு ஐரோப்பிய நேரம் (ஒ.ச.நே + 02:00)
கிழக்கு ஐரோப்பிய கோடைகால நேரம் (ஒ.ச.நே + 03:00)
இளம் பச்சை மின்ஸ்க் நேரம், மாஸ்கோ நேரம் (ஒ.ச.நே + 03:00)
வெளிர் நிறங்கள், கோடைகால நேரத்தைப் பயன்படுத்தாத நாடுகளான அல்சீரியா, பெலருஸ், ஐசுலாந்து, மொரோக்கோ, உருசியா, துனீசியா மற்றும் துருக்கிவைக் குறிக்கின்றது.

நேர மண்டலங்கள் தொகு

நேர வலையம் நேர வலையத்தின் பெயர் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரம்(UTC)
06:42, May 8, 2014 (GMT / BST) கிரீன்விச் இடைநிலை நேரம்(GMT)
மேற்கு ஐரோப்பிய நேரம்(WET)
UTC
07:42, May 8, 2014 (CET / CEST) மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்(CET) UTC+1
08:42, May 8, 2014 (EET) கிழக்கு ஐரோப்பிய நேரம்(EET) UTC+2

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்ள இருபத்தி எட்டு நாடுகளில், மூன்று நாடுகள் UTC நேர வலையத்தை பயன்படுத்துகின்றனர் (ஐயர்லாந்து, போர்த்துகல் மற்றும் பிரிட்டன்) எட்டு நாடுகள் UTC +2 நேர வலையத்தை பயன்படுத்துகின்றன (பின்லாந்து, எஸ்ட்டோனியா, லத்வியா, லித்துவேனியா, உருமேனியா, பல்கேரியா, கிரேக்கம் மற்றும் சைப்பிரஸ்). மீதம் உள்ள 17 நாடுகளும் UTC+1 நேர வலையத்தை பயன்படுத்துகின்றன.

வெளியிணைப்புகள் தொகு

ஐரோப்பிய நேரங்கள்