கச்சாய் கண்ணகை அம்மன் கோவில்

கச்சாய் கண்ணகை அம்மன் கோவில் இலங்கையின் வடக்கே கச்சாய் என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ள ஒரு கண்ணகி அம்மன் கோயில் ஆகும்.

கச்சாய் கண்ணகை அம்மன் கோவில்

கோவில் நிகழ்வுகள் தொகு

பங்குனித் திங்கள் (வேள்வி), வைகாசி விசாகப்பொங்கல், ஆனி உத்தரம் (திருவிழா பத்து நாட்கள்), ஆடித் திங்கள், மார்கழி திருவெம்பாவை (பத்து நாட்கள்),

வெளி இணைப்புகள் தொகு