கரக்பூர் சந்திப்பு தொடருந்து நிலையம்

கரக்பூர் சந்திப்பு (KGP), இந்திய மாநிலமான மேற்கு வங்காளத்தின் கரக்பூர் நகரத்தில் உள்ளது. இது இந்திய இரயில்வேயின் தென்கிழக்கு ரயில்வே மண்டலத்துக்கு உட்பட்டது.

வண்டிகள்தொகு

இணைப்புகள்தொகு