கருப்பை (About this soundஒலிப்பு ) அல்லது கர்ப்பப்பை மனிதர்கள் உட்பட பெரும்பாலான பாலூட்டிகளின் முக்கிய பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பாகும். இதன் ஒரு முனையான கருப்பை வாய் புணர்புழையுடனும் மற்றைய பகுதி பாலோப்பியன் குழாய்களுடன் இணைக்கப்படிருக்கும்.

கருப்பை
Image showing different structures around and relating to the human uterus.
விளக்கங்கள்
முன்னோடிMüllerian duct
தமனிOvarian artery, uterine artery
சிரைUterine veins
நிணநீர்Body and cervix to internal iliac lymph nodes, fundus to para-aortic lymph nodes, lumbar and superficial inguinal lymph nodes.
அடையாளங்காட்டிகள்
இலத்தீன்Uterus
கிரேக்கம்Hystera
MeSHD014599
TA98A09.1.03.001
TA23500
FMA17558
உடற்கூற்றியல்


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கருப்பை&oldid=3640212" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது