பாலோப்பியன் குழாய்

பாலோப்பியன் குழாய்கள் அல்லது கரு குழாய்கள் எனப்படுபவை பாலூட்டிகளில் பெண்ணின் சூலகங்களையும் கருப்பையையும் இணைக்கும் மெல்லிய குழாய்களாகும். இதனைக் கண்டறிந்தவர் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் இத்தாலிய உடற்கூற்றியல் அறிஞரான காபரியேல் பாலோப்பியோ என்பவராவார்.

பாலோப்பியன் குழாய்
Scheme female reproductive system-ta.svg
Schematic frontal view of female anatomy
Gray589.png
Vessels of the uterus and its appendages, rear view. (Fallopian tubes visible at top right and top left.)
விளக்கங்கள்
இலத்தீன்Tuba uterina
கிரேக்கம்Salpinx
முன்னோடிMüllerian duct
tubal branches of ovarian artery, tubal branch of uterine artery via mesosalpinx
lumbar lymph nodes
அடையாளங்காட்டிகள்
ஹென்றி கிரேயின்p.1257
மரு.பா.தA05.360.319.114.373
Dorlands
/Elsevier
12827008
TAA09.1.02.001
FMA18245
உடற்கூற்றியல்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பாலோப்பியன்_குழாய்&oldid=3310913" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது