கற்குழம்பு

பூமியின்அடியில் காணப்படும் உருகிய பாறை குழம்பு

மக்மா (Magma) எனப்படுவது புவியின் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் உருகிய பாறைக்குழம்பைக் குறிக்கும். மக்மாவின் வெப்பநிலை 650 முதல் 1200 டிகிரி சென்டிகிரேடு வரை இருக்கும். மக்மாவானது பூமியினுள்ளே மிகுந்த அழுத்தத்தில் இருக்கும். சில சமயங்களில் இது எரிமலைகளின் துளை வழியாக வெளிவருவதும் உண்டு.

கற்குழம்பு

இவற்றையு பாக்க

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கற்குழம்பு&oldid=3304275" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது