கற்பித்தல் முறை

ஆசிரியர் செயல்படுத்தும் முறை

கற்பித்தல் முறை (Teaching method) மாணவர் கற்றலைச் செயல்படுத்த ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தும் கொள்கைகள் மற்றும் வழிமுறைகளை உள்ளடக்கியது. இந்த உத்திகள் பகுதியளவில் கற்பவரின் இயல்பின் அடிப்படையிலும், பகுதியளவில் கற்பிக்கப்படும் பாடப்பொருளின் அடிப்படையிலும். அமைந்திருக்கும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட கற்பித்தல் முறை பொருத்தமானதாக மற்றும் செயல்திறன் மிக்கதாக இருக்க வேண்டும். அது கற்பவரின் தன்மையுடன் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும். கற்பவரின் இயல்பிற்கும், பாடப்பொருளின் தன்மைக்கும் ஏற்ப கற்பித்தல் முறைகள் வடிவமைக்கப்படவும் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்படவும் வேண்டும்.[1] இன்றைய பள்ளிகள் பகுத்தறிதலை ஊக்குவிக்கவும், படைப்பாற்றலை வளர்க்கவும் செய்கிறது.

கற்பிப்பதற்கான அணுகுமுறைகள் பொதுவாக ஆசிரியர் மைய முறையாகவும் மாணவர் மைய முறையாகவும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன

.ஆசிரியர் மைய முறையில் ஆசிரியர்கள் முதன்மையானவர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் கூறுவதை மெளனமாக கேட்டு கற்றலில் ஈடுபடுவர்.ஆசிரியர்கள் மைய கற்பித்தல் அணுகுமுறையில், ஆசிரியர்கள் அதிகார மையங்களாக விளங்குகிறார்கள். தேர்வு (Test) மற்றும் மதிப்பீட்டின் (Evaluation) மூலம் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவுகள் சோதிக்கப்படுகிறது.[2]

மாணவர் மைய முறையில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கற்றல் செயல்பாட்டில் சமமாக செயல்படுகின்றனர். மாணவர்கள் பாடப்பொருளை முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள வைப்பதும் மற்றும் பாடப்பொருளை எளிதாக்குவதும் ஆசிரியரின் முதன்மைச் செயல்பாடாகும். நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக மாணவர்களின் கற்றல் அளவிடப்படுகிறது. ஆசிரியர் இங்கே ஒரு பயிற்றுநராகவும் (Coach) ,வழிநடத்துபவராகவும் (Facilitator) செயல்படுகிறார்.[2].மாணவர்களின் கற்றல் குழுச் செயல்பாட்டின் மூலமும்,மாணவனின் வகுப்பறை செயல்பாட்டின் மூலமும் அளவிடப்படுகிறது.

வழிமுறைகள்தொகு

கோவார்டு கார்டனர் (Howard Gardner) பல்வகை நுண்ணறிவு வடிவமைப்புக் கோட்பாடுகளை தனது கற்பித்தல் அணுகுமுறையில் கண்டறிந்தார்.மேயா்சு பிாிக்சு மாதிாி குறிகாட்டி (Myers–Briggs Type Indicator), கெய்ர்சே மனப்போக்கு வரிசையாக்கி (Keirsey Temperament Sorter) ,ஜங்கின் படைப்புகள் (Jung) கற்றல் சூழலில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆளுமைகளுக்கிடையே ஏற்படும் இடைவினையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை விளக்குகின்றன.

விரிவுரையாற்றுதல்தொகு

விரிவுரை முறை பல கற்பித்தல் முறைகளில் ஒன்றாகும், ஆனால் பள்ளிகளில் இது அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக பெரிய வகுப்பறைகள், குறைந்த வசதிகள் கொணட பள்ளிகளில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.பேராசிரியர்கள், மிகவும் பொதுவான முறையில் மிகவும் பொதுவான மக்களை உரையாற்றும் போது, தகவல் பாடம் திட்டத்தின் படி மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர். விரிவுரையாளராகவோ அல்லது ஆசிரியருடனோ மாணவர்கள் வெளியிடப்படாத அல்லது உடனடியாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை வெளியிடும் வாய்ப்பை வழங்கும்போது, மாணவர்கள் கையாள்வதைத் தடுக்கும் செயலற்ற பாத்திரத்தை வகிக்கிறார்கள். இந்த முறை பெரிய வகுப்பு தொடர்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தும் போது, விரிவுரையாளர் மாணவர்களின் பிரச்சினைகளை அறிந்து கொள்ளவும், வாய்மொழி கருத்துக்களை வழங்குவதற்காக மாணவர்களை ஈடுபடுத்தவும் நிலையான மற்றும் நனவான முயற்சி செய்ய வேண்டும். பயிற்றுவிப்பாளருக்கு திறமையான எழுத்து மற்றும் பேசும் திறன் ஆகியவற்றை வழங்குவதன் மூலம் ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்கு இது பயன்படுத்தப்படலாம்.

செய்முறை விளக்கம்தொகு

எடுத்துக்காட்டுகள் அல்லது சோதனைகள் மூலம் போதனை செயல்முறை ஆர்ப்பாட்டம். உதாரணமாக, ஒரு விஞ்ஞான ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பரிசோதனையை நிகழ்த்துவதன் மூலம் ஒரு கருத்தை கற்பிக்கக்கூடும். காட்சி சான்றுகள் மற்றும் தொடர்புடைய நியாயவாதம் ஆகியவற்றின் மூலம் உண்மையை நிரூபிக்க ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஆர்ப்பாட்டங்கள் எழுதப்பட்ட கதைசொல்லல் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள் போன்றவை, அவை மாணவர்கள் நேரடியாக வழங்கப்பட்ட தகவலுடன் தொடர்புபடுத்த அனுமதிக்கின்றன. உண்மைகளின் பட்டியலை நினைத்தாலே பிரிக்கப்பட்ட மற்றும் தனித்துவமான அனுபவம் ஆகும், அதேசமயம் அதே தகவல், ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டு, தனிப்பட்ட ரீதியில் பொருந்தக்கூடியதாகிறது. ஆர்ப்பாட்டங்கள் மாணவர்களின் நலன்களை அதிகரிக்கவும், நினைவகத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் உதவுகின்றன, ஏனெனில் அவை உண்மைகள் மற்றும் உண்மை நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள இணைப்புகளை வழங்குகின்றன. மறுபுறம், சொற்பொழிவுகள் பெரும்பாலும் கற்றல் இணைப்பதைக் காட்டிலும் உண்மையான விளக்கக்காட்சியை நோக்கி செல்கின்றன.

மாணவர் பங்கீடுதொகு

ஒத்துழைப்புடன் மாணவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசுவதன் மூலம் கற்றல் செயல்பாட்டில் தீவிரமாக பங்குபெற அனுமதிக்கிறார்கள் மற்றும் பார்வையிடும் மற்ற புள்ளிகளைக் கேட்பது உதவுகிறது. மாணவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையில் ஒரு தனிப்பட்ட தொடர்பை நிறுவுகிறது, மேலும் இது மாணவர்களுக்கு குறைவாக தனிப்பட்ட முறையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதை உதவுகிறது. குழு திட்டங்கள் மற்றும் விவாதங்கள் இந்த போதனை வழிமுறையின் உதாரணங்கள். ஆசிரியர்களின் திறமைகளை ஒரு குழு, தலைமை திறமை, அல்லது விளக்கக்காட்சி திறமை ஆகியவற்றிற்காக ஆசிரியர்கள் திறமையுடன் மதிப்பீடு செய்யுமாறு கூட்டிடலாம். கூட்டு வகுப்பறை என்ன?

ஒருங்கிணைந்த கலந்துரையாடல்கள் பிஸ்பவுல் விவாதங்கள் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களை எடுக்கலாம். சில தயாரிப்பிலும், தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட பாத்திரங்களின்போதும், ஒரு கலந்துரையாடலில் பெரும்பாலான பாடங்களை வகுக்கலாம், ஆசிரியர் முடிவில் அல்லது பின்வரும் படிப்பின்பால் குறுகிய கருத்துக்களை மட்டுமே தருவார்.

வகுப்பறை விவாதம்தொகு

ஒரு வகுப்பில் கற்பிப்பதற்கான மிகவும் பொதுவான வகை வகுப்பறை விவாதம். ஒரு வர்க்கத்தை கையாளுவதற்கான ஒரு ஜனநாயக வழிமுறையாகும், அங்கு ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் அவர்களின் கருத்துக்களை ஊடாடும் மற்றும் வழங்குவதற்கு சமமான வாய்ப்பு உள்ளது. ஒரு வகுப்பறையில் நடைபெறும் விவாதம் ஒரு ஆசிரியரால் அல்லது மாணவரால் எளிதாக்கப்படலாம். ஒரு கலந்துரையாடல் அல்லது ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடர்ந்து கலந்துரையாடலாம். வகுப்பு விவாதங்கள் மாணவர் புரிதலை மேம்படுத்துகின்றன, கல்வி உள்ளடக்கத்திற்கு சூழலைச் சேர்க்கின்றன, மாணவர் முன்னோக்குகளை விரிவுபடுத்துகின்றன, எதிர்க்கும் பார்வையை முன்னிலைப்படுத்துகின்றன, அறிவை வலுப்படுத்துகின்றன, நம்பிக்கையை வளர்த்து, கற்கும் சமூகத்தை ஆதரிக்கின்றன. அர்த்தமுள்ள மற்றும் ஈடுபாடு உள்ள-வகுப்பு கலந்துரையாடலுக்கான வாய்ப்புகள் பாடத்திட்டத்தின் பொருள் மற்றும் வடிவமைப்பைப் பொறுத்து பரவலாக வேறுபடலாம். திட்டமிடப்பட்ட வகுப்பறை விவாதங்களை நடத்துவதற்கான உந்துதல்கள் இருப்பினும், தொடர்ந்து இருக்கின்றன.

மாணவர்களிடையே அதிகமான கேள்விகளைப் பரிசீலிப்பதன் மூலம் ஒரு திறமையான வகுப்பறை விவாதம் அடையப்படலாம், மேலும் பெறப்பட்ட தகவல்களைப் பறைசாற்றுதல், கேள்விகளைக் கொண்டு கேள்விகளைப் பயன்படுத்தி "இந்த ஒரு படி மேலே செல்ல முடியுமா?" "இந்தச் சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கான தீர்வுகள் என்ன ?;" "இது பற்றி நாம் எப்படிப் படித்தோம் என்பதைப் பற்றி இது எவ்வாறு விவரிக்கிறது?" "வேறுபாடு என்ன ...?" "இது உங்கள் சொந்த அனுபவத்துடன் எப்படி தொடர்புடையது?" "காரணங்கள் என்ன என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் ....?" "என்ன ....?"

மாணவர்களுடைய ஆளுமை மற்றும் கல்வித் தூண்டுதல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் காரணமாக மாணவர்கள் முதல் முறையாக உயர் கல்வியில் கற்றல் உத்திகள் கற்பித்தல் மூலோபாயங்களின் தாக்கம் தெளிவாக இருக்கக்கூடாது, மேலும் மாணவர்களுக்கான வழியை மாணவர்கள் ஏன் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதையும் பகுத்தாராய்க் கூறுகிறார்கள் முதல் ஆண்டு உயர் கல்வி கற்றல் உத்திகளின் மாறுபட்ட பயன்பாடு: ஆளுமை, கல்வித் தூண்டுதல் மற்றும் கற்பித்தல் உத்திகளின் தாக்கம் | மேலே உள்ள தலைப்புகளில் செய்யப்பட்ட முந்தைய புள்ளிகளுடன் டான்சே ஒப்புக்கொள்கிறார், ஆனால் மாணவர் நபர்கள் தங்கள் கற்றல் பாணியில் பங்களிப்பு செய்கிறாரென்றும் அவர் நம்புகிறார்.

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Westwood, P. (2008). What teachers need to know about Teaching methods. Camberwell, Vic, ACER Press
  2. 2.0 2.1 http://teach.com/what/teachers-teach/teaching-methods
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கற்பித்தல்_முறை&oldid=3454170" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது