கலவை

கலவையின் வகை
  • கலவை - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு ஊர்.
  • கலவை (வேதியியல்) - இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பதார்த்தங்கள் ஒன்றோடொன்று பௌதீக ரீதியில் கலந்து காணப்படுதல்.
  • கலவைப் பாடல் - மூலப் பாடலை அல்லது பாடல்களை மாற்றி அல்லது வேறு பாடல்களின் கூறுகளுடன் கலந்து ஆக்கப்படும் ஒரு பாடல்.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கலவை&oldid=3859913" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது