கல்வி மேலாண்மை

அறிமுகம்தொகு

கல்வி மேலாண்மை என்பது மனித வளத்தின் மூலமும் பொருட்களின் மூலமும் நிறுவனத்தின் இலக்குகளை தீர்மானித்து திட்டமிட்டு கட்டுப்படுத்தி இயக்குவதும் மதிப்பீடு செய்வதும் ஆகும்.கல்வி மேலாண்மையில் மாந்தரின் சிந்தனை, ஆற்றல், பயன்பாடு, கால எல்லை ஆகிய கூறுகள் உள்ளன.

கல்வி மேலாண்மையின் வகைகள்தொகு

மனித வளங்கள் உடல் மற்றும் பொருள் வளங்கள் சிந்தனை வளங்கள் [1]

கல்வி மேலாண்மையின் பணிகள்தொகு

மேலாளர் இருக்கின்ற வளங்களைக் கொண்டு நோக்கம் அமைத்து சிறப்பான கட்டமைப்பைத் தருதல் திட்டமிடல் செயல்பாடுகளை அமைத்தல் குழு வேலையாக செயல்பாடுகளை ஒருங்கமைத்தல் பணிகள் பற்றிய விளக்கம் பணிகளை அமைத்து வேலையை பகிர்ந்தளித்தல் [2]

  1. "[www.yourarticlelibrary.com/educational-management/educational-management.../637 Educational Management: Meaning, Definition and Types]". Wikipedia Foundation (2016). பார்த்த நாள் 6 சூலை 2017.
  2. "Educational Management: Slide Share". Wikipedia Foundation (2013). பார்த்த நாள் 6 சூலை 2017.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கல்வி_மேலாண்மை&oldid=2348350" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது