காலநிலையியல்

காலநிலை அறிவியல் என்பது காலநிலை குறித்த ஆய்வு ஆகும். இந்த நவீன ஆய்வுத் துறை வளிமண்டல விஞ்ஞானங்களின் கிளை எனவும், புவிப் புவியியலின் ஒரு துணைப் பகுதியாகவும் கருதப்படுகிறது. காலநிலையியல் இப்போது கடலியல் மற்றும் உயிர் வேதியியல் ஆகியவற்றின் அம்சங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. El Niño-Southern Oscillation (ENSO), மேடன்-ஜூலியன் அலைவு (MJO), வட அட்லாண்டிக் ஊசலாட்டம் (NAO), வடக்கு வருடாந்த பயன்முறை (NAM) போன்ற அனலாக்க நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி குறுகிய கால வானிலை முன்னறிவிப்பில் காலநிலை குறித்த அடிப்படை அறிவு பயன்படுத்தப்படலாம். ஆர்க்டிக் அலைவு (A.O.), வடக்கு பசிபிக் இன்டெக்ஸ்(N.P.I), தி பசிபிக் டக்டல் அசைலேசன் (PDO) மற்றும் இன்டர்டெக்கடல் பசிபிக் ஒசிசிலேஷன் (I.P.O) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. காலநிலை மாதிரிகள் வானிலை மற்றும் காலநிலை அமைப்பின் இயக்கவியலின் எதிர்கால சூழலின் கணிப்புகளுக்கு பல்வேறுபட்ட நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. காலநிலைக்கு வளிமண்டலத்தின் நிலை என வானிலை அறியப்படுகிறது. வளிமண்டல நிலையுடன் காலவரையற்ற காலத்திற்கு நீடிக்கும் காலநிலை நிலவுகிறது.

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. Climate Prediction Center. Climate Glossary. Retrieved on November 23, 2006.
  2. "What is Climatology?". drought.unl.edu. Retrieved 2017-02-27.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=காலநிலையியல்&oldid=3596802" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது