குண்டாறு என்பது ஆறுகளுக்கு வைக்கப்படும் பெயராகு. இது குண்டான ஆறு என்பதன் சுருக்கம்.

குண்டாறு என்னும் பெயரிலுள்ள கட்டுரைகள்

  1. குண்டாறு (தேனி) - தேனி மாவட்டதில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத் தெடரில் அமைந்துள்ளது.
  2. குண்டாறு (அரிகர நதி) - குற்றாலத்தில் உற்பத்தியாகும் சிற்றாற்றின் இரண்டாம் நிலை இணையாறாகும்.
  3. குண்டாறு (ஆந்திரா) - ஆந்திராவில் ஓடும் ஆறு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குண்டாறு&oldid=3788540" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது