கூகுளின் கேலிச்சித்திரம் (கூகுள் டூடில்)

கூகுளின் கேலிச்சித்திரம் (கூகுள் டூடில்)தொகு

கூகுளின் கேலிச்சித்திரம் (கூகுள் டூடில்)

கூகுளின் கேலிச்சித்திரம் (கூகுள் டூடில்)(google doodle) என்பது விடுமுறை, நிகழ்வுகள், சாதனைகள் மற்றும் மக்களை சிறப்பிக்க, கூகுளின் முகப்புப் பக்கத்தில் இருக்கும் இலச்சினை அல்லது முத்திரையில் ஏற்படுத்தப்படும் சிறப்பான தற்காலிக மாற்றம் ஆகும். கூகுளின் முதல் கேலிச்சித்திரம் 1998ல், பர்னிங் மேன் விழாவை(burning man festival) சிறப்பிக்கும் விதமாக அமைந்தது. சர்வர்கள் செயலிழந்தால், தாங்கள் இல்லாததை பயனர்களிடம் தெரிவிக்கவே இதை லாரி பேஜ் மற்றும் செர்ஜி பிரின் ஆகியோர் வடிவமைத்தனர். தொடர்ந்து வந்த சில கூகுளின் கேலிச்சித்திரங்களை வெளி ஒப்பந்தக்காரர் வடிவமைத்தார். 2000ல் பேஸ்டில் நாளுக்கான(bastille day) இலச்சினை வடிவமைக்க பேஜ் மற்றும் பிரின் ஆகியோர் வெளி உறவி அதிகாரி டென்னிஸ் ஹூவாங்கை கேட்டுக் கொண்டனர். கேலிச்சித்திரங்களை ஏற்பாடு செய்து வெளியிட டூடுலேர்ஸ்(doodlers) எனும் ஊழியர்கள் குழு ஒன்று செயல்படுகிறது.


இவற்றையும் காண்கதொகு

குறிப்புகள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு

வார்ப்புரு:Google Inc.