கொழுமியச்சிதைப்பி

கொழுமியச்சிதைப்பி (Lipase), கொழுப்புகளை (கொழுமியங்களை) உருவாக்கும் அல்லது சிதைக்கும் (நீராற்பகுத்தல்) பணிகளில் வினையூக்கம் செய்யும் நொதியமாகும்[1]. கொழுமியச்சிதைப்பிகள், மணமியச்சிதைப்பிகளின் உட்பிரிவுகளுள் ஒன்றாகும்.

கணினியால் வடிவமைக்கப்பட்ட, கினியாப்பன்றியின், கணையக் கொழுமியச்சிதைப்பி (PLRP2)

பெரும்பாலான உயிரினங்களில் கொழுமியச்சிதைப்பிகள் உணவுக் கொழுமியங்களின் (உதாரணமாக, டிரைகிளிசரைடுகள், கொழுப்புகள், எண்ணெய்கள்) செரிமானம், பெயர்ச்சி மற்றும் பக்குவப்படுத்துதல் ஆகியப் பணிகளில் இன்றியமையாப் பங்கு வகிக்கின்றன. கொழுமியச்சிதைப்பிகளைக் குறிமுறைப்படுத்தும் மரபணுக்கள் சில தீநுண்மங்களிலும் (வைரசுகள்) காணப்படுகின்றது[2][3].

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Svendsen A (2000). "Lipase protein engineering". Biochim Biophys Acta 1543 (2): 223–228. doi:10.1016/S0167-4838(00)00239-9. பப்மெட்:11150608. 
  2. Afonso C, Tulman E, Lu Z, Oma E, Kutish G, Rock D (1999). "The Genome of Melanoplus sanguinipes Entomopoxvirus". J Virol 73 (1): 533–52. பப்மெட்:9847359. 
  3. Girod A, Wobus C, Zádori Z, Ried M, Leike K, Tijssen P, Kleinschmidt J, Hallek M (2002). "The VP1 capsid protein of adeno-associated virus type 2 is carrying a phospholipase A2 domain required for virus infectivity". J Gen Virol 83 (Pt 5): 973–8. பப்மெட்:11961250. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கொழுமியச்சிதைப்பி&oldid=1367757" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது