சதுர அங்குலம்

சதுர அங்குலம் என்பது, இம்பீரியல் அளவை முறையில் பரப்பளவைக் குறிக்கப் பயன்படும் ஓர் அலகு. இம்பீரியல் அளவை முறையைப் பயன்படுத்தும் ஐக்கிய அமெரிக்கா, கனடா போன்ற நாடுகளில் இது பொதுவாகப் பயன்படுகிறது. மெட்ரிக் அளவை முறைக்கு மாறிய ஐக்கிய இராச்சியம், இந்தியா, இலங்கை போன்ற நாடுகளிலும் கூட இவ்வலகு பயன்பாட்டில் உள்ளதைக் காணமுடிகிறது. ஒரு அங்குலம் நீளமுள்ள பக்கங்களைக் கொண்ட சதுரம் ஒன்றின் பரப்பளவே ஒரு சதுர அங்குலம் ஆகும். தமிழில் இதைச் சுருக்கமாக எழுதும்போது "ச.அங்" அல்லது அங்2 எனக் குறிப்பது வழக்கம்.

இவற்றையும் பார்க்கவும்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சதுர_அங்குலம்&oldid=1870519" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது