சிரக்காசு நகரின் லூசியா

சிரக்காசு நகரின் லூசியா என்பவர் கிறிஸ்தவ மறைசாட்சி மற்றும் புனிதை ஆவார். இவள் கத்தோலிக்கம், லூதரனியம், ஆங்கிலிக்கம், கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை ஆகிய சபையினாரால் புனிதையாக வணங்கப்படுகிறார்.

சிரக்காசு நகரின் லூசியா
கன்னி மற்றும் மறைசாட்சி
பிறப்புtrad. ca 283[1]
சிரக்காசு, இத்தாலி
இறப்பு304
சிரக்காசு, இத்தாலி
ஏற்கும் சபை/சமயங்கள்ஆங்கிலிக்கம்
கத்தோலிக்கம்
லூதரனியம்
கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை
புனிதர் பட்டம்Pre-congregation
முக்கிய திருத்தலங்கள்San Geremia, வெனிஸ்
திருவிழா13 டிசம்பர்
16 செப்டம்பர்
சித்தரிக்கப்படும் வகைநூல் தண்டு; கண்கள்; தட்டில் கண்கள்; விளக்கு; வாள்கள்; woman hitched to a yoke of oxen; புனித ஆகத்தாவுடன் ஒரு பெண், Saint Agnes of Rome, Barbara, Catherine of Alexandria, and Saint Thecla; புனித ஆகத்தா கல்லறையில் ஒரு பெண் முழங்காலில் நிற்பது
பாதுகாவல்கண்பார்வையற்றோர்; மறைசாட்சி; Perugia, இத்தாலி; Mtarfa, மால்ட்டா, கொள்ளைநோய், வணிகர்கள்,சிரக்காசு , throat infections, எழுத்தாளர்கள்

வாழ்க்கைக் குறிப்பு தொகு

 
புனித ஆகத்தாவின் கல்லறையில் Eutychia and புனித லூசியா, by Jacobello del Fiore
 
புனித லூசியா by Domenico Beccafumi, 1521, a High Renaissance recasting of a Gothic iconic image (Pinacoteca Nazionale, Siena)

ஆதாரங்கள் தொகு