தடைசெய்யப்பட்ட பயனர்கள்

தடுக்கப்பட்ட பயனரொருவரைத் தேடு
முதலாவது பக்கம்முந்திய பக்கம்அடுத்த பக்கம்கடைசி பக்கம்
நேரமுத்திரை இலக்கு காலாவதியாகிறது தடுத்த நிர்வாகி தடுப்பு அளவுருக்கள் (parameters) காரணம்
11:32, 6 ஆகத்து 2020 தானியங்கி தடை #2984 11:32, 7 ஆகத்து 2020
21 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
நீங்கள் "Mayshiosda" உடன் ஒரே ஐ.பி. முகவரியைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் தானியங்கித் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. Mayshiosdaஇன் தடுப்புக்காக கொடுக்கப்பட்டக் காரணம் "Disruptive editing".
11:25, 6 ஆகத்து 2020 Mayshiosda (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) 11:25, 6 செப்டம்பர் 2020
30 நாட்கள், 21 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
Disruptive editing
16:20, 4 ஆகத்து 2020 Sivakumar430 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
ஒரு பயனர் பல கணக்குகளைப் பேணல்
16:18, 4 ஆகத்து 2020 Bal58328oo (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
ஒரு பயனர் பல கணக்குகளைப் பேணல்
16:17, 4 ஆகத்து 2020 Latha bsf (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
ஒரு பயனர் பல கணக்குகளைப் பேணல்
16:15, 4 ஆகத்து 2020 Dhashwanth K.L. (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Sock puppetry
16:14, 4 ஆகத்து 2020 Dashukl (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Sock puppetry
18:44, 3 ஆகத்து 2020 106.222.104.34 (பேச்சு) 18:44, 3 பெப்ரவரி 2021
181 நாட்கள், 4 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
பொய்யான தகவல்களை இடல்
03:04, 3 ஆகத்து 2020 Bmksnkl (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) 03:04, 17 ஆகத்து 2020
10 நாட்கள், 12 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
Disruptive editing
13:18, 2 ஆகத்து 2020 Puratchi tamilar makkal kalagam (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
{{uw-uhblock}} <!-- Username violation, hard block -->
22:23, 26 சூலை 2020 திருவேங்கடேசன் (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
பொறுப்பற்ற நடவடிக்கைகள்: continues edits who has been blocked
14:30, 25 சூலை 2020 Anuppagoundertamilnadu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
{{uw-spamublock}} <!-- Promotional username, promotional edits -->
10:59, 25 சூலை 2020 தர்மராஜ் வேதத்தான் (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) 10:59, 25 ஆகத்து 2020
18 நாட்கள், 20 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Personal attacks or harassment
17:29, 24 சூலை 2020 Amarnath Chandrasekaran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Abusing multiple accounts
19:39, 22 சூலை 2020 82.234.191.226 (பேச்சு) 19:39, 22 ஆகத்து 2020
16 நாட்கள், 5 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
பொருத்தமற்ற உள்ளடக்கங்களை எழுதுதல்
05:12, 21 சூலை 2020 2001:e68:540a:b67f:780a:aa3f:96ae:b545 (பேச்சு) 05:12, 21 சனவரி 2021
167 நாட்கள், 15 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
பொய்யான தகவல்களை இடல்
14:11, 20 சூலை 2020 Ambalam9591 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Abusing multiple accounts
13:25, 20 சூலை 2020 116.202.28.18 (பேச்சு) 13:25, 20 சூலை 2021
347 நாட்கள், 23 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
தனிநபர் தாக்குதல்
11:52, 20 சூலை 2020 157.50.199.0 (பேச்சு) 11:52, 20 சூலை 2021
347 நாட்கள், 21 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Kanags (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
தனிநபர் தாக்குதல்
15:30, 16 சூலை 2020 Rajakarthipillai (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) 15:30, 16 அக்டோபர் 2020
71 நாட்கள், 1 மணி முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
Disruptive editing
02:17, 16 சூலை 2020 விக்னேஷ்வர் பா மாளுசுத்தியார் (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) 02:17, 16 அக்டோபர் 2020
70 நாட்கள், 12 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Copyright violations discussion - out of topic
17:52, 14 சூலை 2020 Puthuvai nesan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) 17:52, 14 சனவரி 2021
161 நாட்கள், 3 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Abusing multiple accounts
13:47, 12 சூலை 2020 112.134.78.217 (பேச்சு) 13:47, 12 சனவரி 2021
158 நாட்கள், 23 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
பொருத்தமற்ற உள்ளடக்கங்களை எழுதுதல்
12:00, 12 சூலை 2020 உப்பிலிய நாயக்கர் (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
{{uw-uhblock}} <!-- Username violation, hard block -->
14:57, 11 சூலை 2020 Suresh PMS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
{{uw-uhblock}} <!-- Username violation, hard block -->
17:04, 8 சூலை 2020 203.223.189.101 (பேச்சு) 17:04, 8 சனவரி 2021
155 நாட்கள், 2 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
வெறுப்புணர்வுடன் கூடிய தொகுப்புகளை இடுதல்
14:47, 30 சூன் 2020 Veeravamsam (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
{{uw-uhblock}} <!-- Username violation, hard block -->
13:26, 30 சூன் 2020 தேசிய செட்டியார்கள் பேரவை (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
{{uw-uhblock}} <!-- Username violation, hard block -->
01:53, 25 சூன் 2020 5.209.229.104 (பேச்சு) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 
01:08, 24 சூன் 2020 கேனப்பு*டை (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Nan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
ஏற்றுக்கொள்ளப்படமுடியாத பயனர் பெயர்
02:47, 22 சூன் 2020 Jaffnazone (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
{{uw-spamublock}} <!-- Promotional username, promotional edits -->
02:55, 19 சூன் 2020 112.134.78.99 (பேச்சு) 02:55, 19 சூன் 2021
316 நாட்கள், 12 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 
17:54, 18 சூன் 2020 112.134.79.90 (பேச்சு) 17:54, 18 திசம்பர் 2020
134 நாட்கள், 3 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
பொறுப்பற்ற நடவடிக்கைகள்
03:19, 18 சூன் 2020 RedRoseMediaIst (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
{{uw-spamublock}} <!-- Promotional username, promotional edits -->
07:23, 12 சூன் 2020 106.203.15.114 (பேச்சு) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
தனிநபர் தாக்குதல்
14:04, 11 சூன் 2020 இந்து வீரன் (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
{{uw-uhblock}} <!-- Username violation, hard block -->
02:14, 10 சூன் 2020 Thilakshan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) 02:14, 10 செப்டம்பர் 2020
34 நாட்கள், 12 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Disruptive editing
10:25, 3 சூன் 2020 Dr.K.MURUGESAN (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Abusing multiple accounts
19:54, 26 மே 2020 2409:4072:606:27bc:9471:a359:7162:f4e6 (பேச்சு) 19:54, 26 நவம்பர் 2020
112 நாட்கள், 5 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
வெறுப்புணர்வுடன் கூடிய தொகுப்புகளை இடுதல்
11:53, 26 மே 2020 91.186.70.20 (பேச்சு) 11:53, 26 ஆகத்து 2020
19 நாட்கள், 21 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Kanags (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • அடையாளம் காட்டாத பயனர் மட்டும்
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
வெறுப்புணர்வுடன் கூடிய தொகுப்புகளை இடுதல்
11:20, 24 மே 2020 ChandigiriChandigiri (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Sock puppetry
11:19, 24 மே 2020 Tiruchengode (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Sock puppetry
11:17, 24 மே 2020 VellalanVellalan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Sock puppetry
11:16, 24 மே 2020 Hari Vellalan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) காலவரையறையற்று AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • மின்னஞ்சல் தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Sock puppetry
13:41, 23 மே 2020 112.134.77.197 (பேச்சு) 13:41, 23 நவம்பர் 2020
108 நாட்கள், 23 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
பொய்யான தகவல்களை இடல்
16:31, 22 மே 2020 2401:4900:25e7:6cbb:11b2:16cb:2cc2:d0a (பேச்சு) 16:31, 22 நவம்பர் 2020
108 நாட்கள், 2 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
பொய்யான தகவல்களை இடல்
15:07, 22 மே 2020 Apsk78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) 15:07, 22 ஆகத்து 2020
16 நாட்கள்மற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 • சொந்த உரையாடல் பக்கத்தை திருத்த முடியாது.
Creating patent nonsense or other inappropriate pages
09:52, 22 மே 2020 2409:4072:803:6cb2::f1c:d8a1 (பேச்சு) காலவரையறையற்று Kanags (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 
14:16, 19 மே 2020 2409:4072:613:e04::19ec:a8ac (பேச்சு) 14:16, 19 மே 2021
286 நாட்கள்மற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
வெறுப்புணர்வுடன் கூடிய தொகுப்புகளை இடுதல்
13:20, 19 மே 2020 112.134.72.151 (பேச்சு) 13:20, 19 நவம்பர் 2020
104 நாட்கள், 23 மணிகள் முன்புமற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
AntanO (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 • editing (sitewide)
 • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
 
முதலாவது பக்கம்முந்திய பக்கம்அடுத்த பக்கம்கடைசி பக்கம்
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:BlockList" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது