"மலேசிய இந்திய காங்கிரசு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு