அசாமிய மொழிக்கான சாகித்திய அகாதெமி விருது பெற்றோர் - Other languages