முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

ஏ. என். கிருஷ்ணராவ் - Other languages