பகுப்பு:அமினோ அமில வழிப்பெறுதிகள் - Other languages