வில்லியம் அலெக்சாண்டர் (நெதர்லாந்து) - Other languages