சுநாதவினோதினி

சுநாதவினோதினி இராகம் கருநாடக இசையில் பயன்படும் இராகங்களில் ஒன்றாகும். இது 65ஆவது மேளகர்த்தா இராகமாகிய, "ருத்ர" என்றழைக்கப்படும் 11ஆவது சக்கரத்தின் 5ஆவது மேளமாகிய மேசகல்யாணி இராகத்தின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்.

இலக்கணம் தொகு

 
சுநாதவினோதினி சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ க322 நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி3223
  • இது ஒரு ஔடவ இராகம்.
  • ரிஷபம், பஞ்சமம் வர்ஜம் என்பதனால் இது ஒரு வர்ஜ இராகம் ஆகும், உபாங்க இராகம் ஆகும்.
  • சுநாதவினோதினி இராகத்தில் ஷட்ஜம், அந்தர காந்தாரம்(க3), பிரதி மத்திமம்(ம2), சதுஸ்ருதி தைவதம்(த2), காகலி நிஷாதம்(நி3) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.
  • இதன் தைவத, நிஷாத முறையே கிரக பேதத்தின் வழியாக சிவரஞ்சனி, ரேவதி ஜன்னிய இராகங்களை கொடுக்கும்.

உருப்படிகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சுநாதவினோதினி&oldid=2499053" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது