ரேவதி (இராகம்)

ரேவதி இராகம் கர்நாடக இசையில் 2வது மேளகர்த்தா இராகமாகிய, "இந்து" என்றழைக்கப்படும் முதலாவது சக்கரத்தின் 2வது மேளமாகிய ரத்னாங்கியின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்.

இலக்கணம்

தொகு
 
ரேவதி சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி11 ப நி2 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி2 ப ம1 ரி1
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், சுத்த ரிஷபம்(ரி1), சுத்த மத்திமம்(ம1), பஞ்சமம், கைசிகி நிஷாதம்(நி2) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

உருப்படிகள்

தொகு

இவற்றையும் பார்க்கவும்

தொகு

உசாத்துணைகள்

தொகு
  • Dr. S. Bhagyalekshmy, Ragas in Carnatic Music, CBH Publications, Trivandrum, Published 1990
  • B. Subba Rao, Raganidhi, The Music Academy, Madras, Published 1965, 4th reprint 1996
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ரேவதி_(இராகம்)&oldid=3146686" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது