செருமனியிலுள்ள உலகப் பாரம்பரியக் களங்கள்

யுனெஸ்கோவினால் நிர்வகிக்கப்படும் உலக பாரம்பரியக் களங்களில் ஐந்தாவது மிக அதிகமான களங்கள் காணப்படுவது செருமனியில் ஆகும். இதனால் இது உலக பாரம்பரியக் களங்களின் பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. இங்கே 37 பாரம்பரியக் களங்கள் காணப்படுகின்றன[1]. இவற்றில் 34 பண்பாட்டுக் களங்களும், 3 இயற்கைக் களங்களும்[2]. 1972 இல் உலக பாரம்பரியக் களத்தை உருவாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சாசனத்தை செருமனி ஆகஸ்ட் 23, 1976 இல் ஏற்றுக் கொண்டது[3]

வட திசையிலிருந்து பார்க்கையில் Aachen Cathedral ஆலயத்தின் தோற்றம்

பண்பாட்டுக் களங்கள்தொகு

 • Aachen Cathedral (1978)
 • Abbey and Altenmünster of Lorsch (1991)
 • Bauhaus and its Sites in Weimar and Dessau (1996)
 • Berlin Modernism Housing Estates (2008)
 • Castles of Augustusburg and Falkenlust at Brühl (1984)
 • Classical Weimar (1998)
 • Collegiate Church, Castle and Old Town of Quedlinburg (1994)
 • Cologne Cathedral (1996)
 • Fagus Factory in Alfeld (2011)
 • Frontiers of the Roman Empire (1987)
 • Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz (2000)
 • Hanseatic City of Lübeck (1987)
 • Historic Centres of Stralsund and Wismar (2002)
 • Luther Memorials in Eisleben and Wittenberg (1996)
 • Margravial Opera House Bayreuth (2012)
 • Maulbronn Monastery Complex (1993)
 • Mines of Rammelsberg, Historic Town of Goslar and Upper Harz Water Management System (1992)
 • Monastic Island of Reichenau (2000)
 • Museumsinsel (Museum Island), Berlin (1999)
 • Muskauer Park / Park Mużakowski (2004)
 • Old town of Regensburg with Stadtamhof (2006)
 • Palaces and Parks of Potsdam and Berlin (1990)
 • Pilgrimage Church of Wies (1983)
 • Prehistoric Pile dwellings around the Alps (2011)
 • Roman Monuments, Cathedral of St Peter and Church of Our Lady in Trier (1986)
 • Speyer Cathedral (1981)
 • St Mary's Cathedral and St Michael's Church at Hildesheim (1985)
 • Town Hall and Roland on the Marketplace of Bremen (2004)
 • Town of Bamberg (1993)
 • Upper Middle Rhine Valley (2002)
 • Völklingen Ironworks (1994)
 • Wartburg Castle (1999)
 • Würzburg Residence with the Court Gardens and Residence Square (1981)
 • Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen (2001)

இயற்கைக் களங்கள்தொகு

 • Messel Pit Fossil Site (1995)
 • Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany (2007)
 • The Wadden Sea (2009)

முன்மொழியப்பட்ட ஆய்வுநிலையிலிருக்கும் களங்கள் (10)தொகு

 • Heidelberg Castle and Old Town (1999)
 • Schwetzingen: A Prince Elector's Summer Residence - garden design and Freemasonic allusions (1999)
 • Mining and Cultural Landscape (1999)
 • Westwork and Civitas Corvey (1999)
 • Speicherstadt and Chilehaus with Kontorhaus District (1999)
 • Francke Foundation Buildings (1999)
 • The Naumburg Cathedral and the landscape of the rivers Saale and Unstrut an important dominion in the *High Middle Ages (1999)
 • L’œuvre architecturale et urbaine de Le Corbusier – deux maisons du Weissenhof-Siedlung à Stuttgart (2007)
 • Water features and Hercules within the Bergpark Wilhelmshöhe (2010)
 • VIKING MONUMENTS AND SITES / Danevirke and Hedeby (2011)

மேற்கோள்கள்தொகு