செவிப்புலச்சிற்றெலும்பு

செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள் (ஆங்கிலம்:Ossicles) என்பவை நடு செவியின் அறையில் உள்ள சம்மட்டியுரு, பட்டையுரு மற்றும் ஏந்தியுரு ஆகிய மூன்று சிற்றெலும்புகளாகும்.[1]

செவிப்புலச்சிற்றெலும்பு
Blausen 0330 EarAnatomy MiddleEar.png
செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள்: சம்மட்டியுரு, பட்டையுரு மற்றும் ஏந்தியுரு
Auditory ossicles-en.svg
விளக்கங்கள்
இலத்தீன்Ossicula auditus,
ossicula auditoria
அடையாளங்காட்டிகள்
ஹென்றி கிரேயின்p.1044
TAA02.1.17.001
FMA52750
Anatomical terms of bone

அமைப்புதொகு

 
செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள் அமைப்பு

செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள் என்பவை நடு செவியின் அறையில் உள்ள மூன்று சிற்றெலும்புகளாகும். அவைகள் முறையே சம்மட்டியுரு, பட்டையுரு மற்றும் ஏந்தியுரு ஆகும்.செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள் மனித உடலில் அமைந்த மிகச்சிறிய எலும்புகள் ஆகும். பல்வேறுபட்ட ஒலி அலைகளைப்பெற்று உட்செவியில் உள்ள ஒலிவாங்கிக்கு அனுப்புகிறது.[2] செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள் குறைபாடு அல்லது பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கேட்கும் திறன் குறைபாடு அல்லது செவிட்டுத்தன்மை ஏற்படும்.

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. "Your Bones". kidshealth.org.
  2. Hill, R.W., Wyse, G.A. & Anderson, M. (2008). Animal Physiology, 2nd ed..