செவிப்புலச்சிற்றெலும்பு

செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள் (ஆங்கிலம்:Ossicles) என்பவை நடு செவியின் அறையில் உள்ள சம்மட்டியுரு, பட்டையுரு மற்றும் ஏந்தியுரு ஆகிய மூன்று சிற்றெலும்புகளாகும்.[1]

செவிப்புலச்சிற்றெலும்பு
செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள்: சம்மட்டியுரு, பட்டையுரு மற்றும் ஏந்தியுரு
விளக்கங்கள்
அடையாளங்காட்டிகள்
இலத்தீன்Ossicula auditus,
ossicula auditoria
MeSHD004429
TA98A02.1.17.001
TA2880
FMA52750
Anatomical terms of bone

அமைப்பு

தொகு
 
செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள் அமைப்பு

செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள் என்பவை நடு செவியின் அறையில் உள்ள மூன்று சிற்றெலும்புகளாகும். அவைகள் முறையே சம்மட்டியுரு, பட்டையுரு மற்றும் ஏந்தியுரு ஆகும்.செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள் மனித உடலில் அமைந்த மிகச்சிறிய எலும்புகள் ஆகும். பல்வேறுபட்ட ஒலி அலைகளைப்பெற்று உட்செவியில் உள்ள ஒலிவாங்கிக்கு அனுப்புகிறது.[2] செவிப்புலச்சிற்றெலும்புகள் குறைபாடு அல்லது பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கேட்கும் திறன் குறைபாடு அல்லது செவிட்டுத்தன்மை ஏற்படும்.

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. "Your Bones". kidshealth.org.
  2. Hill, R.W., Wyse, G.A. & Anderson, M. (2008). Animal Physiology, 2nd ed..