சோடியம் ஆரோதயோசல்பேட்டு

சோடியம் ஆரோதயோசல்பேட்டு (Sodium aurothiosulfate) என்பது Na3Au(S2O3)2•2H2O. என்ற என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாட்டால் விவரிக்கப்படும் ஒரு கனிம வேதியியல் சேர்மமாகும். இரண்டு தயோசல்பேட்டு ஈந்தணைவிகளுடன் பிணைந்திருக்கும் தங்கம்(I) இன் எதிர்மின் தன்மை கொண்ட ஒரு நேர்கோட்டு ஒருங்கிணைவு அணைவை இவ்வுப்பு பெற்றுள்ளது [1][2]. மற்ற பல தங்கத்தின் சேர்மங்கள் போல சோடியம் ஆரோதயோசல்பேட்டும் வாதநோய் எதிர்ப்பு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது [3]. மேலும் காசநோய்க்கான சிகிச்சையிலும் இச்சேர்மத்தை காய்ச்சி வடிகட்டிய நீருடன் ஒப்பிட்டு முதலாம் மருந்து கட்டுப்பாட்டு சோதனை 1931 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது [4],

சோடியம் ஆரோதயோசல்பேட்டு
ஒழுங்குமுறைப் (IUPAC) பெயர்
டிரைசோடியம் டைதயோசல்பேட்டு ஆரேட்டு(I), இருநீரேற்று
மருத்துவத் தரவு
மகப்பேறுக்கால மதிப்பீட்டு வகை ?
சட்டத் தகுதிநிலை ?
வழிகள் தசைவழியான ஊசி
அடையாளக் குறிப்புகள்
CAS எண் 18497-75-1 Yes check.svgY
ATC குறியீடு M01CB02
பப்கெம் CID 170028
வேதியியல் தரவு
வாய்பாடு Au

Br{{{Br}}}Na3O6S4 

மூலக்கூற்று நிறை 332.08452 கி/மோல்

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Baggio, R. F.; Baggio, S. (1973). "Crystal and molecular structure of trisodium dithiosulphate aurate(I), dihydrate, Na3[Au(S2O3)2],2H2O". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 35 (9): 3191–3200. doi:10.1016/0022-1902(73)80019-3. 
  2. Tobön-Zapata, G.; Etcheverry, S. B.; Baran, E. J. (1997). "Vibrational spectrum of Sanocrysin". Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 53 (2): 183–188. doi:10.1016/S1386-1425(97)83024-7. 
  3. Shaw, III, C. F. (1999). "Gold-Based Therapeutic Agents". Chemical Reviews 99 (9): 2589–600. doi:10.1021/cr980431o. பப்மெட்:11749494. 
  4. Ethical and regulatory aspects of clinical research: readings and commentary. Johns Hopkins University Press. 2003. பக். 140. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0801878138.