ஜாவி எழுத்து முறை

சாவி எழுத்து முறை (Jawi script, جاوي சாவி; யாவி என்பது மலாய் எழுத்துக்களை எழுதுவதற்குப் பயன்படும் ஒரு அரபு எழுத்துமுறை ஆகும்.

சாவி எழுத்துக்கள்

சாவி அதிகாரபூர்வமாக மலாய் எழுத்து முறைக்காக புரூணையிலும் மலேசியாவிலும் பாவிக்கப்படுகிறது. இது மலாய் மொழிக்கான பொதுவான எழுத்து முறையாகை இருந்தாலும், தற்போது மலாய் எழுத்துக்கள் ரூமி எனப்படும் உரோமன் எழுத்துமுறையைக் கொண்டு எழுதப்படுகிறது.

எழுத்துக்கள்தொகு

Jawi alphabet[1]
எழுத்துக்கள் வெகு தொலைவுள்ள முதல் நடு முடிவு பெயர் யூனிகோடு
ا     alif(அலிஃப்) 0627
ب ـﺒ ـﺐ ba(பா) 0628
ت ـﺘ ـﺖ ta(டா) 062A
ة ة ـة ta marbutah(டா மர்புட்டா) 0629
ث ـﺜ ـﺚ tsa(ஸா) 062B
ج ـﺠ ـﺞ jim(ஜிம்) 062C
ح ـﺤ ـﺢ hha(ஹா) 062D
چ ـﭽ ـﭻ ca(சா) 0686
خ ـﺨ ـﺦ kha(கா) 062E
د د     ـد dal(டல்) 062F
ذ     ـذ dzal(சல்) 0630
ر     ـر ra(ரா) 0631
ز     ـز zai(சை) 0632
س ـﺴ ـﺲ sin(சின்) 0633
ش ـﺸ ـﺶ syin(ஷின்) 0634
ص ـﺼ ـﺺ shad(ஷட்) 0635
ض ﺿ ـﻀ ـﺾ dhad(தட்) 0636
ط ـﻄ ـﻂ tho(தோ) 0637
ظ ـﻈ ـﻆ zho(சோ) 0638
ع ـﻌـ ـﻊ ain(ஐன்) 0639
غ ـﻐـ ـﻎ ghain(கைன்) 063A
ڠ ڠ ڠـ ـڠـ ـڠ nga(ஙா) 06A0
ف ـﻔ ـﻒ fa(ஃபா) 0641
ڤ ـﭭ ـﭫ pa(பா) 06A4
ق ـﻘ ـﻖ qaf(க(k)ஃப்) 0642
ک ک ـﻜ ـک kaf(க(k)ஃப்) 06A9
ݢ ݢ ڬـ ـڬـ ـݢ gaf(க(g)ஃப்) 0762
ل ـﻠ ـﻞ lam(லம்) 0644
م ـﻤ ـﻢ mim(மிம்) 0645
ن ـﻨ nun(நுன்) 0646
و     ـو wau(வௌ) 0648
ۏ ۏ     ـۏ va(வா) 06CF
ه ـﻬ ha(ஹா) 0647
ي ـﻴـ ya(யா) 064A
ڽ ڽ پـ ـپـ ـڽ nya(ஞா) 06BD
ء ء     ء hamzah(ஹம்சா) 0621
أ أ ـأ alif with hamzah above(அலிஃபும் ஹம்சா மேலவும்) 0623
إ إ ـإ alif with hamzah below(அலிஃபும் ஹம்சா கீழவும்) 0625
ئ ئ ئـ ــئـ ـئ ye with hamzah above(யேவும் ஹம்சா மேலவும்) 0626
لا لا لا ــلا ــلا lam alif(லம் அலிஃப்)

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan-Jawi, Dewan Bahasa Pustaka, 5th printing, 2006.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஜாவி_எழுத்து_முறை&oldid=3419757" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது