டெல்டா பேரியான்

டெல்டா பேரியான்கள் (Delta baryons, Δ baryons) அல்லது டெல்டா ஒத்திசைவுகள் (Delta resonances) என்பவை அணுவடித்துகள் வகைகளில் ஒன்றாகும். இவை மூன்று மேல் (u) அல்லது கீழ் (d) குவார்க்குகளினால் உருவாக்கப்படுகின்றன.

நான்கு வகை Δ பேரியான்கள் உள்ளன:: Δ++
(இதிலுள்ள குவார்க்குகள்: uuu), Δ+
(uud), Δ0
(udd), மற்றும் Δ
(ddd) ஆகியனவாகும். இவை முறையே +2 e, +1 e, 0 e, மற்றும் −1 e மின்னூட்டங்களைக் கொண்டு செல்கின்றன.

Δ பேரியான்களின் திணிவு (நிறை) அண்ணளவாக 1,232 MeV/c2 ஆகவும், சுழற்சி 3/2 ஆகவும், சமதற்சுழற்சி 3/2 ஆகவும் உள்ளன. பொதுவாக, Δ பேரியான்கள் 'அருட்டிய' அணுக்கருனிகள் (N) ஆகும். Δ+
(uud), Δ0
(udd) ஆகியன உயர்-ஆற்றல் கொண்ட புரோத்தன்களுக்கும் (N+
, uud), நியூத்திரன்களுக்கும் (N0
, udd) சமமானவையாகும். ஆனாலும், Δ++
, Δ
ஆகியவற்றுக்கு சமமான நியூத்திரன்கள் கிடையாது.

பட்டியல்

தொகு
டெல்டா பேரியான்கள்
துகளின் பெயர் குறியீடு குவார்க்குகள் ஓய்வுத் திணிவு (MeV/c2) I3 JP Q (e) S C B′ T சராசரி வாழ்வுக்காலம் (செ) பொதுவாக தேய்வது
டெல்டா[1] Δ++
(1232)
uuu 1,232 ± 2 +32 32+ +2 0 0 0 0 (5.63±0.14)×10−24[அ] p+
+ π+
டெல்டா[1] Δ+
(1232)
uud 1,232 ± 2 +12 32+ +1 0 0 0 0 (5.63±0.14)×10−24[அ] π+
+ n0
or

π0
+ p+

டெல்டா[1] Δ0
(1232)
udd 1,232 ± 2 12 32+ 0 0 0 0 0 (5.63±0.14)×10−24[அ] π0
+ n0
or

π
+ p+

டெல்டா[1] Δ
(1232)
ddd 1,232 ± 2 32 32+ −1 0 0 0 0 (5.63±0.14)×10−24[அ] π
+ n0

[அ] ^ PDG அறிக்கையின் படி, ஒத்திசைவு அகலம் (Γ). இங்கு τ = /Γ என்ற சமன்பாடு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 J. Beringer et al. (2013): Particle listings – Δ(1232)

உசாத்துணை

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=டெல்டா_பேரியான்&oldid=1766033" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது