தஜிகிஸ்தானின் பிராந்தியங்கள்

தஜிகிஸ்தான் பிராந்தியப் பிரிவுகள்

எண் பெயர் தாஜிக் ஐ.எஸ்.ஓ. தலைநகரம் பரப்பு {km²) மக்கள் தொகை (2000) மக்கள் தொகை (2010) [1] பாப் (2019) [2]
1 சுக்ட் பிராந்தியம் Вилояти Суғд
Вилояти Суғд

Viloyati Sughd

டி.ஜே.-எஸ்.யூ குஜந்த் 25,400 1,871,979 2,233,550 2,658,400
2 நடுவண் அரசு அதிகார வரம்பின் கீழ் உள்ள மாவட்டங்கள் Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ

Nohiyahoi tobei jumhurī

- துசான்பே 28,600 1,337,479 1,722,908 2,120,000
3 கட்லான் பிராந்தியம் Вилояти Хатлон
Вилояти Хатлон

Viloyati Khatlon

டி.ஜே-கே.டி. குர்கொண்டெப்பா 24,800 2,150,136 2,677,251 3,274,900
4 கோர்னோ-படாட்சன் தன்னாட்சி மாகாணம் 1 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Viloyati Mukhtori Kūhistoni Badakhshon

டி.ஜே-ஜிபி கோருக் 64,200 206,004 205,949 226,900
- துசான்பே Душанбе
Душанбе

Dushanbe

- துஷன்பே 124.6 561,895 724,844 846,400

1 தாஜிக்கிலிருந்து நேரடி மொழிபெயர்ப்பு Kuhistoni Badakhshon Autonoumous Region, ஆனால் உருசிய மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பெயர் பொதுவாக ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு பிராந்தியமும் மாவட்டங்களாக ( nohiya அல்லது rayon ) பிரிக்கப்படுகின்றன, அவை மேலும் ஜாமோட்டுகள் (முழுப்பெயர் jamoati dehot ), பின்னர் கிராமங்கள் / குடியேற்றங்கள் ( deha ) என பிரிக்கப்படுகின்றன . தஜிகிஸ்தானில் மொத்தம் 58 (தலைநகர் துஷான்பேவின் 4 மாவட்டங்கள் உட்படாமல்) உள்ளன.

குறிப்புகள் தொகு