திண்மம் (வடிவவியல்)

திண்மம் என்பது மூன்று செங்குத்தான திசைகளிலே விரிவடைந்து, திரண்ட, முத்திரட்சி உடைய வடிவம். பொதுவாக திண்ம வடிவங்களுக்கு நீளம், அகலம், உயரம் (ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான திசைகளில் அளக்கப்படுவது) ஆகியவை உண்டு. பரவலாக அறியப்பட்ட சில திண்ம வடிவங்கள்:

இவையன்றி, குடுவை, கோப்பை, முறம் போன்றவையும் திண்ம வடிவங்கள்தாம்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திண்மம்_(வடிவவியல்)&oldid=2965679" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது