தேசிய சட்ட சேவைகள் நாள்

தேசிய சட்ட சேவைகள் தினம் என்பது சட்ட சேவைகள் அதிகாரச் சட்டம்[1] அமலுக்கு வந்ததை நினைவு கூறும் வகையில் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 9 ந் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.

வரலாறு தொகு

சட்ட சேவைகள் அதிகாரச் சட்டம்[2] 1987 அக்டோபர் 11 ந் தேதியன்று இயற்றப்பட்டது. இந்த சட்டம் 1995 நவம்பர் 9 ந் தேதியன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. சட்ட சேவைகள் அதிகாரச் சட்டம் அமலுக்கு வந்த பின்னர் தேசிய சட்ட சேவைகள் ஆணையம் 1995 டிசம்பர் 5 ந் தேதியன்று தொடங்கப்பட்டது.

பலன்கள் தொகு

மத்திய அதிகாரசபையின் அரசியலமைப்பு மற்றும் 1998 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நல்சா அலுவலகம் நிறுவப்பட்ட பின்னர், பின்வரும் திட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் மத்திய அதிகாரசபையால் திட்டமிடப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன: - . (ஆ) அரசாங்கத்திற்கு தனி நிரந்தர மற்றும் தொடர்ச்சியான லோக் அதாலத்களை நிறுவுதல். திணைக்களங்கள், சட்டரீதியான அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை தீர்ப்பதற்கான வழக்குகள் மற்றும் வழக்குக்கு முந்தைய கட்டத்தில் தகராறுகள்; (இ) சட்ட எழுத்தறிவு மற்றும் சட்ட விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்திற்கான தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் அங்கீகாரம்; (ஈ) நாட்டின் அனைத்து நீதவான் நீதிமன்றங்களிலும் "சட்ட உதவி ஆலோசகர்" நியமனம்; (இ) பழைய வடிவத்தில் லோக் அதாலத் மூலம் வழக்குகளை அகற்றுவது; (எஃப்) சட்ட உதவித் திட்டங்கள் மற்றும் சட்ட உதவி வசதிகள் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் திட்டங்களுக்கான விளம்பரம்; (கிராம்) உதவி பெறும் நபர்களுக்கு திறமையான மற்றும் தரமான சட்ட சேவைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்; (ம) சிறைகளில் சட்ட உதவி வசதிகள்; (i) நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஆலோசனை மற்றும் சமரச மையங்களை அமைத்தல்; (j) சட்ட சேவைகள் திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்கள் தொடர்பாக நீதித்துறை அதிகாரிகளை உணர்தல்; (கே) நல்சாவின் அதிகாரப்பூர்வ செய்திமடலான "நயா டீப்" வெளியீடு; (எல்) வருமான உச்சவரம்பை ரூ .1,25,000 / - ஆக உயர்த்துவது ப. இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன் சட்ட உதவிக்காகவும், ரூ .1,00,000 / - ப. உயர் நீதிமன்றங்கள் வரை சட்ட உதவிக்கு; மற்றும் (மீ) நீதிமன்றக் கட்டணங்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான விதிகளை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மற்றும் லோக் அதாலத்ஸால் வழங்கப்பட்ட விருதுகளை நிறைவேற்றுவது.

தேசிய சட்ட சேவைகள் ஆணையம் -நல்சா தொகு

தேசிய சட்ட சேவைகள் ஆணையம், நல்சா இந்திய சட்ட சேவைகள் அதிகாரிகள் சட்டம் 1987 இன் கீழ் அமைக்கப்பட்டது. இது சமூகத்தின் பலவீனமான பிரிவினருக்கு இலவச சட்ட சேவைகளை வழங்குவதற்காக செய்யப்பட்டது. சமூகத்தின் பலவீனமான பிரிவினருக்கு இலவச சட்ட சேவைகளை வழங்குவதற்கும், மோதல்களை இணக்கமாக தீர்ப்பதற்கு லோக் அதாலத்துகளை ஏற்பாடு செய்வதற்கும் 1987 ஆம் ஆண்டில் சட்ட சேவைகள் அதிகாரிகள் சட்டம், 1987 இன் கீழ் தேசிய சட்ட சேவைகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநில சட்டசேவைகள் ஆணயங்கள் தொகு

ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும், அந்தந்த உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியின் தலைமையில் நல்சாவின் கொள்கைகள் மற்றும் வழிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும், மக்களுக்கு இலவச சட்ட சேவைகளை வழங்குவதற்கும், மாநிலத்தில் லோக் அதாலத்துகளை நடத்துவதற்கும் மாநில சட்ட சேவைகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட சட்ட சேவைகள் ஆணையங்கள் தொகு

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும், அந்தந்த மாவட்ட மாவட்ட நீதிபதி தலைமையில் மாவட்டத்தில் சட்ட சேவைகள் திட்டங்களை செயல்படுத்த மாவட்ட சட்ட சேவைகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட சட்ட சேவைகள் ஆணையம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் அமைந்துள்ளன.

தாலுக்கா சட்ட சேவைகள் குழுக்கள் தொகு

ஒவ்வொரு தாலுக்காவிலும் மாநிலத்திலும் அந்தந்த தாலுக்கா நீதிமன்றங்களில் கீழ் தாலுக்கா சட்டசேவைகள் குழுக்கள் உருவாகப்பட்டுள்ளன.

  • குழு பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருக்கும் -
  • (அ) ​​குழுவின் அதிகார எல்லைக்குள் செயல்படும் மிக மூத்த நீதித்துறை அதிகாரி குழுவின் அதிகாரத் தலைவராக இருப்பார்; மற்றும் (ஆ) உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியுடன் கலந்தாலோசித்து, மாநில அரசாங்கத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட, அனுபவமும் தகுதியும் கொண்ட பிற உறுப்பினர்கள்.
  • அதன் செயல்பாடுகளை திறம்பட நிறைவேற்றுவதற்காக, உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியுடன் கலந்தாலோசித்து, மாநில அரசு பரிந்துரைக்கும் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற ஊழியர்களை குழு நியமிக்கலாம்.
  • குழுவின் அதிகாரிகள் மற்றும் பிற ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் மற்றும் படிகளும் உண்டு. மேலும் உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியுடன் கலந்தாலோசித்து மாநில அரசு பரிந்துரைக்கக்கூடிய பிற சேவை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும்.
  • குழுவின் நிர்வாக செலவுகள் மாவட்ட சட்ட உதவி நிதியில் இருந்து மாவட்ட ஆணையத்தால் பெறப்படும்.
  • தாலுகா சட்ட சேவைக் குழுவின் செயல்பாடுகள்.- தாலுகா சட்ட சேவைக் குழு பின்வரும் அனைத்து அல்லது ஏதேனும் செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம், அதாவது: -
  • (அ) ​​தாலுகாவில் சட்ட சேவைகளின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தல்; (ஆ) தாலுகாவிற்குள் லோக் அதாலத்களை ஒழுங்கமைத்தல்; மற்றும் (இ) மாவட்ட ஆணையம் அதற்கு ஒதுக்கக்கூடிய பிற செயல்பாடுகளைச் செய்வது.

முக்கிய சேவைகள் தொகு

பல நாடுகளில், சட்ட சேவைகள் பல வகைகளில் வழங்கப்படுகிறது. லோக் அதாலத், மத்தியஸ்தம் மற்றும் இலவச சட்ட உதவி போன்ற மாற்று தகராறு தீர்க்கும் முறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இலவச சட்ட உதவி மற்றும் தேவைப்படுவோருக்கான ஆலோசனை, மத்தியஸ்தம் மூலம் வழக்குகளை தீர்ப்பது மற்றும் இணக்கமான தீர்வு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை நல்சா மேற்கொண்டது. [3] இது இந்திய நீதிமன்றங்களின் நிலுவையில் உள்ள நிலுவை சுமைகளை குறைப்பதற்கும், தேவைப்படும் வழக்குரைஞர்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்கும் ஒரு தனித்துவமான முயற்சியாகும்.

கொண்டாட்டம் தொகு

சட்ட சேவை அதிகாரிகள் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள பல்வேறு விதிகள் மற்றும் வழக்குத் தொடுப்பவர்களின் உரிமை குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த தேசிய சட்ட சேவை நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. [4] ஒவ்வொரு ஆணையமும் லோக் அதாலத்துகள், சட்ட உதவி முகாம்கள் மற்றும் சட்ட உதவி திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்கிறது. [5]

மேற்குறிப்புகள் தொகு

குறிப்புகள் தொகு