தேசிய தோட்டக்கலை வாரியம்

தேசிய தோட்டக்கலை வாரியம் (National Horticulture Board -NHB), சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டம் 1860 இன் கீழ் ஒரு தன்னாட்சிச் சங்கமாக 1984 ஆம் ஆண்டு, இந்திய அரசால் அமைக்கப்பட்டது.

நோக்கம்தொகு

  • உயர் தரமான தோட்டக்கலை நிலங்களை உருவாக்குவது
  • புதிய தோட்டக்கலைப் பொருட்களின் ஊக்குவிப்பு மற்றும் சந்தை வளர்ச்சி
  • தோட்டக்கலை உற்பத்தி மற்றும் பொருட்களின் நுகர்வை ஊக்குவித்தல்.
  • வேளாண் பயிற்சிகள் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த அறிவுரை வழங்குதல்

வெளியிணைப்புகள்தொகு