நகரப் பரப்பளவு அடிப்படையில் மக்கள்தொகையின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்


நகரங்களில் (2,000,000க்கும் அதிகமானோர்) 2010 எதிர்பார்க்கப்படும் தரவரிசைதொகு

தரவரிசை நாடு pib
1   ஐக்கிய அமெரிக்கா 1.775.000
2   ஐக்கிய இராச்சியம் 1.100.000
3   பிரான்சு 946.531
4   சப்பான் 2.500.000
5   ஐக்கிய அமெரிக்கா 1.221.310
6   ஐக்கிய அமெரிக்கா 627.431
7   தென் கொரியா 1.379.400
8   ஐக்கிய அமெரிக்கா 476.200
9   சீனா 702.500
10   செருமனி 298.764
11   ஐக்கிய அமெரிக்கா 450.000
12   சீனா 685.411
13   ஐக்கிய இராச்சியம் 158.764
14   இத்தாலி 310.000
15   உருசியா 580.000
16   ஐக்கிய அமெரிக்கா 241.000
17   தென்னாப்பிரிக்கா 68.000
18   மெக்சிக்கோ 308.000
20   ஐக்கிய அமெரிக்கா 374.146
21   ஐக்கிய இராச்சியம் 140.225
22   செருமனி 428.700
23   தென் கொரியா 341.000
24   ஐக்கிய அமெரிக்கா 218.734
25   ஐக்கிய அமெரிக்கா 299.976
26   பிரான்சு 216.431
27   சீனா 451.212
28   சிங்கப்பூர் 400.000
29   ஐக்கிய அமெரிக்கா 171.220
30   சப்பான் 1.022.000

மேற்கோள்கள்தொகு