நல்கொண்டா மக்களவைத் தொகுதி

மக்களவைத் தொகுதி (ஆந்திரப் பிரதேசம்)

நல்கொண்டா மக்களவைத் தொகுதி என்பது இந்திய மக்களவைக்கான தொகுதியாகும். இது தெலுங்கானாவில் உள்ளது.[1]

சட்டமன்றத் தொகுதிகள்தொகு

இந்த மக்களவைத் தொகுதியில் கீழ்க்காணும் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. [1]

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்தொகு

சான்றுகள்தொகு