நான்கு ஆசியப் புலிகள்

நான்கு ஆசியப் புலிகள் (நான்கு ஏசியன் புலிகள்) அல்லது நான்கு ஆசிய டிராகன்கள் (Four Asian Tigers or Asian Dragons) என்பது ஆசிய நாடுகளிலேயே, பொருளாதாரத்தில் அதிக வளர்ச்சியடைந்த நான்கு நாடுகளைக் குறிக்கிறது. ஹொங்கொங், சிங்கப்பூர், தென் கொரியா மற்றும் தாய்வான் ஆகியவையே இந்த நான்கு நாடுகள்.

நான்கு ஆசியப் புலிகள்
Four Asian Tigers.svg
நான்கு ஏசியன் புலிகள் அங்கத்துவ நாடுகள் வரைப்படத்தில்
 ஆங்காங்

 சிங்கப்பூர்
 தென் கொரியா  தாய்வான்

சீனப் பெயர்
சீன எழுத்துமுறை 亞洲四小龍
எளிய சீனம் 亚洲四小龙
சொல் விளக்கம் ஆசியாவின் நான்கு சிறிய டிராகன்கள்
Korean name
Hangul 아시아의 네 마리 용
Literal meaning நான்கு ஏசியன் புலிகள்