நியூட்டன் வினாடி

இயற்பியலில் நியூட்டன் வினாடி (newton second அல்லது newton-second, நியூட்டன்-செக்கன், குறியீடு: N s அல்லது N·s)[1] என்பது is the derived கணத்தாக்கத்தின் அனைத்துலக முறை அலகில் இருந்து பெறப்பட்ட அலகு ஆகும். இது உந்தத்தின் அலகான கிலோகிராம் மீட்டர் / செக்கன் (கிகி·மீ/செ) இற்கு பரிமாண அளவில் சமமாக உள்ளது. ஒரு நியூட்டன் வினாடி ஒரு வினாடியில் செயல்படும் ஒரு நியூட்டன் விசையைக் குறிக்கிறது.

நியூட்டன் வினாடி
newton second
Impuls Masse Geschwindigkeit.svg
இரண்டு பொருள்கள் ஒரே திசைவேகத்தில் செல்லும் போது அதிக எடையுள்ள பொருளுக்கு அதிக உந்தம் (p) இருக்கும்
அலகுத் தகவல்
அலகு முறைமை: அனைத்துலக முறை அலகுகள்
அலகு பயன்படும் இடம் கணத்தாக்கமும் உந்தமும்
குறியீடு: N s
பெயரிடப்பட்டது: ஐசாக் நியூட்டன்
SI அடிப்படை அலகுகளில்: kgm/s

ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசையைப் பயன்படுத்தி தொகுபயன் திசைவேகத்தை கண்டுபிடிக்க இது பயன்படுகிறது.

வரையறைதொகு

உந்தம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம்.

 
  • p என்பது உந்தம். அதன் அலகு நியூட்டன் வினாடி.அல்லது கிலோகிராம் மீட்டர்/வினாடி (kg·m/s)
  • m எனபது நிறை. அதன் அலகு மீட்டர்.
  • v என்பது திசைவேகம்.அதன் அலகு மீட்டர் / வினாடி (m/s)
 

எடுத்துக்காட்டுதொகு

பல்வேறு நிறை மற்றும் திசைவேகங்களுடைய பொருட்களின் உந்தம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நிறை

(kg)

வேகம்

(m/s)

உந்தம்

நியூட்டன்
வினாடி

விளக்கம்
0.1 10 1 100 கிராம் தக்காளி பூமியிலிருந்து 1 மீட்டர் தொலைவிலிருந்து போடப்படுகிறது.
0.42 2.4 1 450 கிராம் கால்பந்து 8.6 km/h வேகத்தில் உதைக்கப்படுகிறது.
0.42 38 16 பிரேசில் வீரர் ரோபர்ட் கார்லோஸ் 1997 ஆம் ஆண்டு பிரான்சுக்கு எதிராக விளையாடியபோது உதைத்த திசைவேகம்.
1500 16.7 25,050 1.5 டன் எடையுள்ள ஒரு கார் 60 km/h வேகத்தில் செல்லும் போது மோதுகிறது.
2,600 16.7 43,420 2.6 டன் எடையுள்ள ஒரு வாகனம் 60 km/h வேகத்தில் செல்லும் போது மோதுகிறது.
6 1 6 C வகை இராக்கெட்டில் உருவாகும் கணத்தாக்கு விசை
10 2 20 D வகை இராக்கெட்டில் உருவாகும் கணத்தாக்கு விசை
2,030,000 8050 1.63x1010 புவியிலிருந்து வட்டப்பாதைக்கு தாவும் விண்கலத்தின் கணத்தாக்கு விசை
45,702 10834 4.95x108 அப்பல்லோ 11 விண்கலம் வட்டப்பாதைக்கு தாவும் போது உருவாகும் உந்தம்.
0.0075 350 2.6 துப்பாக்கியிலிருந்து வெளிவரும் தோட்டாவின் உந்தம்
0.004 945 3.8 4 கிராம் பிஸ்டலில் இருந்து வரும் தோட்டாவின் உந்தம்
0.05 860 43 50 கிராம் ரைபிள்ளிலிருந்து தோட்டா வெளிபவரும் போது ஏற்படுக்ம் உந்தம்

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th ed.), ISBN 92-822-2213-6
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நியூட்டன்_வினாடி&oldid=2662701" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது