நெடுந்தீவு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

இலங்கையின் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் உள்ள பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

நெடுந்தீவு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு இலங்கையின் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு நிர்வாக அலகாகும். இது யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டின் மேற்கில் அமைந்துள்ள ஒரு தீவை உள்ளடக்கியது. இப் பிரிவு துணை நிர்வாக அலகுகளாக 6 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. நெடுந்தீவு என்னும் ஒரு தீவு மட்டுமே இப் பிரதேச செயலாளர் பிரிவினுள் அடங்குகின்றது. இந்தியப் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள இத்தீவு இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. இலங்கைக் கரையில் இருந்து கடலுள் கூடிய தொலைவில் அமைந்துள்ள பிரதேச செயலாளர் பிரிவு இதுவேயாகும்.

இதன் பரப்பளவு 45 சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும்[1].

குறிப்புக்கள்

தொகு
  1. புள்ளிவிபரத் தொகுப்பு 2007, தொகைமதிப்புப் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம், இலங்கை

இவற்றையும் பார்க்கவும்

தொகு

வெளியிணைப்புக்கள்

தொகு