பயனர்:எடுத்துக்காட்டு

பயனர்:எடுத்துக்காட்டு முகப்புப் பக்கம் மாதிரியுரைப் பக்கம் நீங்கள் உங்கள் பக்கங்களில் தத்தல்களை இட முடியும்; விபரங்களுக்குச் சொடுக்கவும். விக்கிப்பீடியா முதற் பக்கம் உங்கள் பயனர் பக்கம்  


எடுத்துக்காட்டுஎன்பது எடுத்துக்காட்டுக்களில் பயன்படுத்தப்படுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கணக்கு. இப்பயனர் பக்கம் பெரும்பாலும் பல வழிகாட்டிக் குறிப்புகளிலும் ஏனைய எடுத்துக்காட்டுக்களிலும் ஒரு கட்டுரைக்கான இணைப்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

புதுப் பயனர்களுக்கான குறிப்பு: இது சோதனைக்கான ஓரிடமல்ல. தயவு செய்து விக்கிப்பீடியா:மணல்தொட்டியில் அல்லது உங்கள் சொந்த மணற்றொட்டியில் பரிசோதனை செய்யவும்.


கீழே உள்ளது ஒரு விளம்பரம் ஆகும். நீங்களும் உங்களுடைய பயனர் பக்கத்தில் {{விக்கிப்பீடியா விளம்பரங்கள்}} என்பதை இடுவதனூடாக இதனைப் பயன்படுத்த முடியும்.பயனர் பெட்டிகள்

பயனர் பெட்டிகள் ஆக்கபூர்வமான பழக்கவழக்கங்களை உடைய தொகுப்பாளர்களை நினைவிலிருத்தும். இவற்றை நீங்கள் உங்கள் சொந்தப் பயனர் பக்கத்தில் பயன்படுத்த வேண்டுமாயின், இப்பக்கத்தின் தொகுதகுவுரையில் காணப்படும் குறிமுறையைப் படியெடுக்கவும்.

இந்தப் பயனர் பிறமொழிக் கலப்பு இல்லாத தனித்தமிழ் நடையை ஏற்பவர்.


இந்த பயனர் தன்னுடைய நகைச்சுவை உணர்வை தன் பயனர் பக்கத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார் :-)

படிமங்கள்


எடுத்துக்காட்டுப் படிமம்
எடுத்துக்காட்டுப் படிமம்


பயனர் துணைப் பக்கங்கள்

இது பயனர் துணைப் பக்கத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.:

/மாதிரி

இதையும் பார்க்கவும் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:எடுத்துக்காட்டு&oldid=3758200" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது