பயனர்:Jayarathina/அடிக்கடி பயன்படுத்துபவை


SEMI-RETIRED

Due to circumstances beyond my control, I will not be able to access internet for the foreseeable future. Hence I will not be active on Wikipedia indefinitely from 15 June 2015.
If you need any help with Tamil wikipedia, please contact other users at village pump.


தற்காலிக-ஓய்வு

என் கட்டுப்பாட்டை மீறிய சூழ்நிலைகளினால் நான் வரையறுக்க இயலா எதிர்வரும் காலத்துக்கு இணைய வசதி பெற இயலாது. இதனால் 15 ஜூன் 2015 முதல் விக்கிப்பீடியாவில் முனைப்போடு பங்களிக்க இயலாது.
தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படின் ஆலமரத்தடியில் கேட்கவும்.
Gohomenew.png
   
Gaim send-im.svg
   
Laurels for Quebec.png
   
Noia 64 apps xfmail.png
   
MediaWiki-extensions-icon.svg
   
Fairytale trashcan full.png
 
முகப்பு
   
பேச்சு
   
பதக்கங்கள்
   
மின்னஞ்சல்
   
என் கருவிகள்
   
மணல்தொட்டி

புதுக்கட்டுரை ஒன்றைத் துவக்கதொகு

புதுக்கட்டுரை ஒன்றைத் துவக்க, கட்டுரைக்கான தலைப்பைக் கீழே உள்ள பெட்டியில் இட்டு அதற்குக் கீழே உள்ள பொத்தானைச் சொடுக்குங்கள்.


நேரம் நல்ல நேரம்தொகு

விக்கிபீடியா வழங்கியின் நேரம் (wikipedia server time) : 18:55

பேச்சு பக்கங்களில் பயன்படுத்ததொகு

சிரி சிரி சிரிதொகு

 •  - [[File:HumanismSymbol.PNG|22px]]
 •   - [[File:Smiley.svg|19px]]
 •   - [[File:Face-smile.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-glasses.svg|21px]]
 •   - [[File:Face-grin expert.svg|25px]]
 •   - [[File:SoleteRayosÑajo.gif]]
 •   - [[File:SNive.gif|19px]]
 •   - [[File:SFriendly.svg|19px]]
 •   - [[File:Face-wink.svg|23px]]
 •   - [[File:SConfident.gif|20px]]
 •   - [[File:Face-angel.svg|20px]]
 •   - [[File:Choice toxicity icon.png|21px]]
 •   - [[File:Tongue.png|21px]]
 •   - [[File:SMocking.gif|19px]]
 •   - [[File:Blush.png|19px]]
 •   - [[File:Face-blush.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-boudeur.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-sad.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-tongue.svg|25px]]

 •   - [[File:XD-smiley.png|20px]]
 •   - [[File:Emblem-cool.svg|20px]]
 •   - [[File:Happy.gif|22px]]
 •   - [[File:Face-grin.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-grin-braces.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-devil-grin.svg|25px]]
 •   - [[File:SCongratulate.gif|19px]]
 •   - [[File:SSceptical.gif|21px]]
 •   - [[File:SHurt.gif|19px]]
 •   - [[File:SIndifferent.gif|19px]]
 •   - [[File:Animalien-smiley.gif|20px]]
 •   - [[File:SYawning.gif|19px]]
 •   - [[File:Sleeping.png|25px]]
 •   - [[File:Face-angel.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-kiss.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-monkey.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-plain.svg|25px]]

 •   - [[File:Very_sorry.gif|19px]]
 •   - [[File:Confused-tpvgames.gif|21px]]
 •   - [[File:Confused.png|19px]]
 •   - [[File:SUpset.gif|19px]]
 •   - [[File:SNasty.gif|19px]]
 •   - [[File:Sad-tpvgames.gif|21px]]
 •   - [[File:Frowny.svg|20px]]
 •   - [[File:Shocked-tpvgames.gif|21px]]
 •   - [[File:Face-surprise.svg|22px]]
 •   - [[File:Misc-tpvgames.gif|20px]]
 •   - [[File:SHysterical.gif|18px]]
 •   - [[File:SShocked.gif|18px]]
 •   - [[File:Smiley green alien KO.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-crying.svg|25px]]
 •   - [[File:Face-smile-big.svg|25px]]