இது Trengarasu பயனர் கணக்கு மூலம் இயக்கப்படும் ஒரு தானியங்கியாகும்.

இது கைப்பாவைக் கணக்கன்று. அலுப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரே மாதிரியான பணிகளைத் தன்னியக்கமாகத் தொடர்ச்சியாகச் செய்ய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தானியங்கி கணக்கு
நிர்வாகிகளின் கவனத்திற்கு: இத்தானியங்கி தவறான முறையில் இயங்கினாலோ அல்லது ஊறு விளைவித்தாலோ அதைத் தடுத்து விடுங்கள்.

இப்பயனர் கணக்கு பயனர்:Trengarasuஆல் AutoWikiBrowser (AWB)கொண்டு செய்யப்படும் தொகுப்புகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

பயனர்:TrengarasuBOT/ContribCalendar

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:TrengarasuBOT&oldid=139557" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது