பலபட்டடைச் சொக்கநாதப் புலவர்

பலபட்டடைச் சொக்கநாதப் புலவர் எனப் போற்றப்படும் புலவர் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். தேவை உலா முதலான நூல்களைப் பாடியவர். தனிப்பாடல் திரட்டு நூலில் இவரது தனிப்பாடல்கள் 66 இடம்பெற்றுள்ளன.

வேறுபாடு காண்கதொகு

சொக்கநாதப் புலவர்