பிரித்தானிய நாட்டுப்பண்

"கடவுளே எம் அரசியைக் காத்தருளும்” (God Save the Queen), அல்லது "கடவுளே எம் அரசரைக் காத்தருளும்” (God Save the King), என்பது பிரித்தானியாவில் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பல பொதுநலவாய நாடுகளின் நாட்டுப்பண் ஆகும். இது ஐக்கிய இராச்சியம் மற்றும் அதன் பிராந்தியங்கள், நோர்போக் தீவு ஆகியவற்றின் நாட்டுப்பண் ஆகும். நியூசிலாந்து (1977 முதல்), கேமன் தீவுகள் ஆகியவற்றின் இரண்டு நாட்டுப்பண்களில் ஒன்றாகவும், கனடா (1980 இலிருந்து), ஆத்திரேலியா (1984 இலிருந்து), கிப்ரால்ட்டர், மாண் தீவு, யமேக்கா, துவாலு ஆகிய நாடுகளின் அரசருக்குரிய பண் ஆகவும் விளங்குகின்றது. இப்பாடலை இயற்றியது யார் என்பது தெரியவில்லை.[1]

"கடவுளே எம் அரசரைக் காத்தருளும்"
Gstk.png
ஆதியில் உருவாக்கப்பட்ட இசையெழுத்து
தேசிய அல்லது
அரசாங்கப் பாடல்களாக
உள்ள நாடுகள்

 ஆத்திரேலியா (royal)
 கனடா (royal)
 ஜமேக்கா (royal)
 பஹமாஸ் (royal)
 பார்படோசு (royal)
 துவாலு (royal)
 கிப்ரல்டார் (royal)
 நோர்போக் தீவு (national)
 நியூசிலாந்து
 பார்படோசு (Royal)
 ஐக்கிய இராச்சியம்
 குயெர்ன்சி
 மாண் தீவு (royal)
 யேர்சி
Also known as"கடவுளே எம் அரசியைக் காத்தருளும்" (அரசி உள்ளபோது)
இயற்றியவர்தெரியவில்லை
இசைதெரியவில்லை
இசை மாதிரி

ஆங்கிலம் (அதிகாரப்பூர்வப் பயன்பாடு)

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.
O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall.
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all.
Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen

When the monarch of the time is male, "Queen", and all female pronouns are replaced with "King" and male pronouns. In addition, the lyrics of the 3rd verse are modified slightly to read, "With heart and voice to sing, God save the King".

ஒலிபெயர்ப்பு (கொட் சேவ் த க்வீன்)

கொட் ஸேவ் ஆர் க்ரேஷியஸ் க்வீன்,
லோங் லிவ் ஆர் னோபில் க்வீன்,
கொட் ஸேவ் த க்வீன்:
செண்ட் ஹர் விக்டோரியஸ்,
ஹாப்பி அண்ட் க்லோரியஸ்,
லோங் டு ரெய்ன் ஓவர் அஸ்:
கொட் ஸேவ் த் க்வீன்.
ஓ லோர்ட் ஆர் கொட் அரைஸ்,
ஸ்காட்டர் ஹர் எனிமீஸ்,
ஆன்ட் மேக் தெம் ஃபாஆல்.
கண்ஃபௌண்ட் தெர் போலிடிக்ஸ்,
ஃப்ருஸ்ற்றேட் தெர் நேவிஷ் ட்ரிக்ஸ்,
ஒன் தீ ஆர் ஹோப்ஸ் வீ ஃபிஃஸ்,
கொட் ஸேவ் அஸ் ஆல்.
தை சொய்ஸஸ்ட் கிஃப்ட்ஸ் இன் ஸ்டோர்,
ஓன் ஹர் இப்லீஸ்ட் டொ போர்;
லோங் மெ ஷி ரெயின்:
மெ ஷி டிஃபெண்ட் ஆர் லௌஸ்,
அண்ட் எவர் கிவ் அஸ் காஸ்,
டு ஸிங் வித் ஹார்ட் அன்ட் வாய்ஸ்,
கொட் ஸேவ் த க்வீன்

அர்சராக இருந்தால், "க்வீன்", மற்றும் எல்லா பென் சுட்டுப்பெயர் "கிங்" மற்றும் ஆன் சுட்டுப்பெயராக மாற்றப்படும். மேலும் 3ஆம் வரி, "வித் ஹார்ட் அன்ட் வாய்ஸ் டொ சிங், Gகொட் ஸேவ் த கிங்".

தமிழ் (கடவுளே எம் அரசியை காத்தருளும்)

கடவுளே எம் மான்பு மிக்க அரசியை காத்தருளும்,
எம் மகத்துவ அரசி வாழ்கவே,
கடவுளே எம் அரசியை காத்தருளும்:
அவரை, வெற்றியுடன் அனுப்பவும்,
மகிழ்ச்சியும் புகழும்,
நீடித்து இறைக்கவும்:
கடவுளே எம் அரசியை காத்தருளும்.
ஆண்டவரே, எம் கடவுளே, வாரும்,
அவர் எதிரிகளை சிதைக்கவும்,
அவர்களை விழச்செய்யும்.
அவர் அரசியலை திகைக்கவும்,
அவர் தந்திரங்களை வெறுக்கவும்,
உம்மஏல் எம் நம்பிக்கை வைக்கவவே,
கடவுளே எங்களை காத்தருளும்.
நின் மதிப்புள்ள பரிசை காக்கவே,
அவர் மேல் பொழியுமே;
நிலைத்து இறையவே:
எம் நீதியை அவர் காக்கட்டும்,
என்றென்றைக்கும் வாய்ப்பளிக்கட்டும்
மனதும் குரலுடன் பாடவே
கடவுளே எம் அரசியை காத்தருளும்

அரசராக இருந்தால், "அரசி", மற்றும் எல்லா பென் சுட்டுப்பெயர் "அரசர்" மற்றும் ஆன் சுட்டுப்பெயராக மாற்றப்படும். மேலும் 3ஆம் வரி, "வித் ஹார்ட் அன்ட் வாய்ஸ் டொ சிங், Gகொட் ஸேவ் த கிங்".

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி (2016 ஆகத்து 31). "ராயல் சல்யூட் பாட்டு". தி இந்து. 31 ஆகத்து 2016 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Check date values in: |date= (உதவி)