பிசூன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

(பிஷுன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

பிஷுன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி என்பது ஜார்க்கண்டின் சட்டமன்றத்துக்கான தொகுதியாகும்.[1] இது லோஹர்தகா மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.[1]

பகுதிகள்தொகு

இந்தத் தொகுதியில் கீழ்க்காணும் பகுதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.[1]

  • கும்லா மாவட்டம் (பகுதி)
    • பிஷுன்பூர், காக்ரா காவல் வட்டங்கள்
    • கும்லா காவல் வட்டம் (பகுதி)
    • சென்ஹா காவல் வட்டம்

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

சான்றுகள்தொகு