புட்டானா சட்டமன்றத் தொகுதி

(புடானா சட்டமன்றத் தொகுதி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

புட்டானா சட்டமன்றத் தொகுதி, உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கான தொகுதி. இது முசாபர் நகர் பாராளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.[1]

பகுதிகள்தொகு

இந்த தொகுதியில் முசாபர்நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்க்காணும் பகுதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

  • புடானா வட்டம் (நலா, தஹர்பூர் பபிசா, கனியன், சல்பா, சுன்னா ஆகிய பத்வார் வட்டங்களைத் தவிர்த்த ஏனைய பகுதிகள் அனைத்தும்)[1]

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

இந்த தொகுதியில் இருந்து உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கு ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.

  • உத்தரப் பிரதேசத்தின் பதினாறாவது சட்டமன்றத்தில், இந்த தொகுதியை நவாஜிஸ் ஆலம் கொன் மலிக் முன்னிறுத்துகிறார்.[2]

சான்றுகள்தொகு