பேச்சு:அர்ஜுன றணதுங்க

There are no discussions on this page.

தமிழில் முதெலெழுத்தாக 'ற' எழுதப்பட்டு நான் பார்த்ததே இல்லை. பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் கடினமாக உள்ளது போல் தோன்றுகிறது வினோத் 13:43, 7 டிசம்பர் 2007 (UTC)

அர்ஜுன றணதுங்க என்பதை அர்ஜுன ரணதுங்க என்பதற்கு நகர்த்தம் செய்யலாமே, என்னும் எழுத்தில் எந்த ஒரு தமிழ் பெயரும் ஆரம்பிக்காது. நன்றி -- கௌதம் 💓 சம்பத் (பேச்சு) 13:50, 27 நவம்பர் 2018 (UTC)

Return to "அர்ஜுன றணதுங்க" page.