பேச்சு:இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்

Add topic
There are no discussions on this page.

தலைப்பை இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும் என மாற்ற பரிந்துரைக்கின்றேன்.--C.R.Selvakumar 12:51, 18 ஜூலை 2006 (UTC)செல்வா

ஆம். பிரதேசம் என்பது "region" எனப் பொருள்படும் வடமொழிச்சொல். "ஆட்சிப்பகுதி" என்பதே சரியான பொருள் தருகிறது. -- Sundar \பேச்சு 13:06, 18 ஜூலை 2006 (UTC)

Lattitude and Longitude என்பதற்கு கிடைவரைக்கோடு, நெடுவரைக்கோடு என்றும், கிடைவரைப் பாகை 45° வடக்கு, நெடுவரைப் பாகை 45° கிழக்கு என்றும் குறிக்கலாம். --C.R.Selvakumar 12:51, 18 ஜூலை 2006 (UTC)செல்வா

வாகனம் (நாட்டுத் தகவற் சட்டத்தில்) என்பதற்கு சாலைவண்டி பதிவெழுத்து அல்லது வண்டிகள் பதிவெழுத்து என்று குறிப்பிடலாம்.--C.R.Selvakumar 12:51, 18 ஜூலை 2006 (UTC)செல்வாviceroy - தமிழ்ச் சொல் என்ன? அரசப் பிரதிநிதி04:52, 12 சூலை 2011 (UTC)உழவன்+உரை..

Return to "இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்" page.