இந்திய மெய்யியல் என்னும் கட்டுரை இந்தியா தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித்திட்டம் இந்தியா என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.
இந்திய மெய்யியல் என்னும் கட்டுரை இந்து சமயம் தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித்திட்டம் இந்து சமயம் என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.
இந்திய மெய்யியல் என்னும் கட்டுரை சமணம் தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித்திட்டம் சமணம் என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.
இந்திய மெய்யியல் பௌத்த மதம் தொடர்பான கருத்துகளை கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித்திட்டம் பௌத்தம் என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.
இந்திய மெய்யியல் என்னும் கட்டுரை சீக்கிய சமயம் தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித்திட்டம் சீக்கியம் என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.


வகைபாடு தொகு

இது மரபு ரீதியான வகைப்படுத்தல் என்றாலும், கட்டுரையை இதை மையப்படுத்தி எழுதாமல் இருப்பது நன்று. ஏன் என்றால், இது இத்திய தத்துவங்கள் எல்லாமே வேதத்துடன் தொடர்புடையவை என்று சொல்லாமல் சொல்கின்றது. அது மிகவும் தவறான கருத்தல்லவா?--Natkeeran 19:04, 20 ஜூலை 2006 (UTC)

இந்து மெய்யியல் > இந்திய மெய்யியல் தொகு

இக்கட்டுரை இந்திய மெய்யியலின் ஓர் அங்கமாகிய இந்து மெய்யியல் மட்டுமே குறிப்பிடுகிறது. இந்திய மெய்யியலுக்கு தகுந்த அறிமுகமும் ஏனைய மெய்யில்களும் சான்றுகளும் தேவை. இந்து மெய்யியல்தான் இந்திய மெய்யியல் என்ற பாணியில் அறிமுக உரை அமைந்துள்ளது. --AntonTalk 18:13, 1 சனவரி 2015 (UTC)Reply

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பேச்சு:இந்திய_மெய்யியல்&oldid=3814219" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது
Return to "இந்திய மெய்யியல்" page.