பேச்சு:களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம் (நூல்)

Add topic
There are no discussions on this page.

Please remove the image as it is a copyright image. please avoid taking images from our website http://www.chennaishopping.com/

The images have been clearly marked as copyrighted images. Their usage in wikipedia is clearly permitted under fairuse clauses of copyright laws of India (where chennaishopping is based) and america (where wikipedia's servers are). But since you are insisting i will replace them from other images from other websites. --சோடாபாட்டில்உரையாடுக 19:11, 30 நவம்பர் 2011 (UTC)
Return to "களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம் (நூல்)" page.