பேச்சு:குஜராத் வன்முறை 2002

Add topic
Active discussions

இக்கட்டுரைக்கு ஆதாரங்கள், மேற்கோள்கள் தரப்படவேண்டும்.--Kanags \பேச்சு 11:55, 18 ஜனவரி 2008 (UTC)

இன்னும் மூன்று நாட்களில் தேவையான ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன் -sheikfareeth

ஐயத்திற்கு இடம்தொகு

இக்கட்டுரையின் சில பகுதிகளை ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு பயனர் வேண்டுமென்றே முற்சாய்வுக் கருத்தோடு நீக்குவது போல் தெரிகிறது. நடுநிலைப் போக்கு அதில் இல்லை என்றே தோன்றுகிறது.--பவுல்-Paul (பேச்சு) 20:04, 3 நவம்பர் 2012 (UTC)

இக்கட்டுரையில் இந்துக்கள் தாக்கப்பட்டதையும் குறிக்க வேண்டும், அப்போது தான் இக்கட்டுரையின் நடுநிலை சரியாக இருக்கும் --குறும்பன் (பேச்சு) 13:56, 1 செப்டம்பர் 2013 (UTC)
  விருப்பம்--Anton (பேச்சு) 13:57, 1 செப்டம்பர் 2013 (UTC)
Return to "குஜராத் வன்முறை 2002" page.