பேச்சு:ராசிதீன் கலீபாக்கள்

ராசிதீன் கலீபாக்கள் என்னும் கட்டுரை இசுலாம் தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித்திட்டம் இசுலாம் என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.
ராசிதீன் கலீபாக்கள் எனும் இக்கட்டுரை முதற்பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்திய கட்டுரைகளில் ஒன்று.
Wikipedia
Wikipedia

ரசூத்தீன் கலிபாக்கள் என்று தலைப்பிட்டுத் தொடங்கி எழுதியிருந்த கட்டுரையை மாகிர் ஓராண்டு கழித்து (அண்மையில்) ராஷிதீன் கலிபாக்கள் என்று மாற்றியுள்ளார். ஏன் ரசூத்தீன் கலிபாக்கள் என்றே இருக்கலாமே. அல்லது ராசித்தீன் கலிபாக்கள் என்று இருக்கலாமே. --செல்வா 17:34, 17 அக்டோபர் 2010 (UTC)Reply

அரபியில் இதனை குலபாஉர் ராஷிதீன் என்றுதான் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் பொருள் நேர்வழி நடந்த கலீபாக்கள் என்பதாகும். ரசூத்தீன் என்பது பிழையான சொல்.--பாஹிம் 17:53, 17 அக்டோபர் 2010 (UTC)Reply

சரி, அப்படியென்றால் குலபாஉர் ராசித்தீன் என்று எழுதுங்கள். அரபி மொழியைப் போற்றும் நீங்கள் தமிழில் எழுதும்பொழுது தமிழ்மொழியைப் போற்றுவது முறைதானே. இல்லை நேர்வழிநடந்த கலீபாக்கள் என்றே தலைப்பிட்டு எழுதுங்கள். கலீபாவா, கலிபாவா என்றும் முடிவு செய்யுங்கள். --செல்வா 18:50, 17 அக்டோபர் 2010 (UTC)Reply

நேர்வழி நடந்த கலீபாக்கள் என்று தலைப்பை மாற்றுவதில் தவறில்லை. எனினும் இவர்களுக்குப் பின்னரான ஏனைய கலீபாக்களைக் குற்றஞ் சொல்வது போன்று உணர்கிறேன். தமிழ் முஸ்லிம்கள் குலபாஉர் ராஷிதீன் என்றும் நேர்வழி நடந்த கலீபாக்கள் என்றும் பயன்படுத்துகின்றனர். எனவே, இதனைக் குலபாஉர் ராசிதீன் என்று மாற்றுவதே பொருத்தம் என நினைக்கிறேன். கலிபா என்பது பிழை. நான் தமிழனல்லவெனினும் அரபு மொழியைப் போலவே தமிழ் மொழியையும் நேசிக்கிறேன். அதனாற்றான் தமிழில் எழுதுவதில் ஆர்வமாயுள்ளேன்.--பாஹிம் 19:06, 17 அக்டோபர் 2010 (UTC)Reply

நன்றி. மற்றவர்கள் யாருக்கும் மறுப்பு இல்லை எனில் குலப்பாஉர் ராசிதீன் என மாற்றிவிடுகிறேன். மாகிர், அராபத், இபயத்துல்லா போன்ற இசுலாத்தை அறிந்த பயனர்களோ மற்றவர்களோ ஏதும் கருத்து இருந்தால் தெரிவிக்கவும். --செல்வா 19:18, 17 அக்டோபர் 2010 (UTC)Reply
செல்வா, பாகிம் குலப்பாஉர் ராசிதீன் என்பது இந்த கலீபாக்களுக்கான அடைமொழியே. எனவே தமிழ் நடைக்கேற்ப இவர்களை ராசிதீன் கலீபாக்கள் என்றே அழைக்கலாம்.--அராபத்* عرفات 09:42, 18 அக்டோபர் 2010 (UTC)Reply
Return to "ராசிதீன் கலீபாக்கள்" page.